Expertens bästa råd inför uppsägningen
8 Sep 2017 kl: 00:00

Expertens bästa råd inför uppsägningen

Så, om jag vill säga upp mig – var ska jag börja?

– Oavsett vilka nya möjligheter du överväger, är det viktigt att du tänker efter och är ärlig mot dig själv. Vad är det som gör att du vill satsa på det nya och lämna det gamla? Ibland är det lätt att bli smickrad av andra erbjudanden men jag tror ändå det är viktigt att stanna upp och fundera över vad du själv vill med din karriär och om den här nya möjligheten kan ta dig dit.

Och sen då?

 – Då är det dags att titta på din uppsägningstid som du hittar i ditt anställningsavtal. Är du visstidsanställd kan den variera och tycker du att det känns krångligt kan du vända dig till ditt fack för stöd och råd. Sedan är det alltid bäst att boka in ett möte med din närmaste chef och förbereda en skriftlig uppsägning. Det finns oftast inga färdiga blanketter för detta men det räcker att du skriver ”Härmed säger jag upp min anställning” och anger dagens datum samt vilket datum din uppsägningstid löper ut och signerar den.

Läs mer: Alla artiklar på temat uppsägning

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag?

– När du säger upp dig har du alltid rätt till och skyldighet att jobba som vanligt under din uppsägningstid, om ni inte avtalat något annat. Du har också rätt till ett tjänstgöringsintyg som styrker dina arbetsuppgifter samt att inom en viss tid efter avslutad anställning få ett arbetsbetyg. Ibland kan du omfattas av en sekretess- eller konkurrensklausul som du hittar i ditt anställningsavtal och då kan särskilda skyldigheter följa med dessa.

Vad gör jag om det skulle uppstå en konflikt?

– Oftast beror konflikter på missförstånd. Någon av er har kanske missuppfattat avtalet eller varit otydliga med vad som gäller. Då kan det vara bra att ta stöd hos en extern part, som det fackförbund du är ansluten till, eller ett juridiskt ombud. I de allra flesta fallen går det dock bra. Så klart kan det kännas nervöst att säga upp sig men samtidigt har du ju din egen utveckling att tänka på och de allra flesta chefer har förståelse för det.

Vilka för- och nackdelar finns det med att avsluta en anställning själv?

– Det kan vara bra att känna till att du oftast inte har rätt till ersättning från A-kassan om du säger upp dig, förutsatt att det inte finns särskilda omständigheter som gör att du inte kan vara kvar. Men det viktigaste är ju att du känner att du är på rätt plats. Om du känner ”Ska jag verkligen behöva gå tillbaka hit, det känns inte bra” så är ju ett byte en bra idé. Du vill ju känna att du utvecklas och går framåt och framför allt att du mår bra i din arbetssituation.

Vad är bra att tänka på efter uppsägningen?

– Be gärna din chef om ett sista möte innan uppsägningstidens slut. Då kan du få en chans till återkoppling och tips att ta med dig vidare i din karriär och du får kanske också möjlighet att lämna feedback på din arbetsplats. Påminn också om ditt arbetsbetyg så att du har goda referenser med dig i framtiden.