1 Mar 2008 kl: 00:00

Experten svarar:Vad ska jag göra med missnöjda medarbetare?

 

 

 

 

 

 

Experten svarar:

 

Vad ska jag göra med missnöjda medarbetare?

 

”Jag arbetar som chef på ett nytt företag sedan en månad och har fått ärva en del problem från den förra chefen. Några av de anställda är nämligen inte speciellt engagerade i sitt arbete och gör sällan det jag ber dem om.”

 

Fråga:

Jag arbetar som chef på ett nytt företag sedan en månad och har fått ärva en del problem från den förra chefen. Några av de anställda är nämligen inte speciellt engagerade i sitt arbete och gör sällan det jag ber dem om. Enligt en av mina närmaste medarbetare är detta en protest från de anställda mot att de inte fått igenom krav som de tidigare ställt. Tydligen har det här pågått i flera år och många av kollegorna står bakom deras protester. Hur ska jag göra för att reda ut det här problemet utan att göra mig ovän med mina medarbetare? Är rädd för att de berörda kommer att blåneka om jag tar upp det till direkt diskussion.

 

Svar:

I din situation gäller det att vinna både dina nära kollegors och övriga medarbetares förtroende och du måste agera snabbt. Du tar över en roll från någon som sannolikt brustit i sin chefskompetens och det gäller för dig att tydligt markera att du är av en annan kaliber. Som jag uppfattar det gäller oviljan till samarbete missnöje med icke uppfyllda förväntningar från personalens sida och detta inkluderar även dina närmaste medarbetare. Du måste få dina kollegor att inse att även de har ett ansvar om situationen ska kunna förändras. Din roll som chef ger dig befogenhet att initiera detta och det är nu du kan visa hur du vill ha det och lägga grunden för ett bättre arbetsklimat.

 

Tala först med kollegorna individuellt så att du får klart för dig var de står – sammankalla sedan till ett gemensamt möte och gör klart att du inte accepterar att situationen ser ut som den gör och att du kommer att vidta de åtgärder som behövs för att förändra situationen. Förhoppningsvis är alla parter utleda på den nuvarande situationen och kommer därför att välkomna ett tydligt och transparent ledarskap.

 

 

 

 

Astrid Gauffin är coach och karriärrådgivare med lång erfarenhet av att coacha och stödja människor i deras yrkesroll. Hon har jobbat länge inom HR-området, bland annat i bemanningsbranschen där hon varit konsultchef i tio år.

 

 

Ställ en fråga du också!