1 Mar 2008 kl: 00:00

Experten svarar: Vad ska jag tänka på när jag ska

Svar: Jag utgår från att du är utsänd av och för din svenska arbetsgivare. Din arbetsgivare ska hjälpa dig med alla papper, försäkringar med mera. Vid utlandstjänstgöring kan det finnas kompletterande skydd och bestämmelser i kollektivavtal. De förmåner du har i din anställning ska kvarstå även under din tid utomlands. Du bör dock skriva en överenskommelse avseende din utlandstjänstgöring, men med hänvisning till anställningsavtalet. I denna ska klart framgå var du ska vara stationerad samt hur lång tid uppdraget avser. Avtalet ska reglera alla de villkor som ska gälla under vistelsen, till exempel arbetstid och övertidsersättning. Överenskommelsen ska också reglera tillägg

på lön under din vistelse utomlands.

Utgångspunkten är att du ska kunna ha samma kvalitet på ditt leverne under utlandsvistelsen som du har i Sverige. Den bör även innehålla information om ersättning för flyttkostnader samt ersättning för ett antal hemresor. Förutom detta bör du ta reda på om det finns boende till förfogande, samt vem som står för boendekostnaden, då du eventuellt har en kostnad kvar hemma i Sverige. Om du ska arbeta utomlands är det viktigt att veta om landet har en social trygghetskonvention med Sverige eller inte. Detta för att reda ut om du ska stå kvar i den svenska försäkringen eller om du ska övergå till det land du bevistar.

Det finns tidsfrister som måste iakttas avseende detta. Du ska också se till att din arbetsgivare fixar ett intyg från försäkringskassan om att du är utsänd.

Diana Håkansson är ombudsman på Jusek och svarar på frågor om kontrakt, anställningstrygghet, kollektivavtal och arbetsrätt i magasinet Shortcut. Mejla Diana på arbetsratt@shortcut.nu.