Experten: Kärlek inget skäl för uppsägning
12 Feb 2018 kl: 00:00

Experten: Kärlek inget skäl för uppsägning

Lise Donovan, jurist på TCO.

Kärlek mellan kollegor är inte helt ovanligt, men det är trots det inget vanligt arbetsrättsligt problem som facket blir inblandat i. Det konstaterar Lise Donovan, chefsjurist på Tjänstemännens centralorganisation, TCO, som samlar över en miljon medlemmar i 14 olika fackförbund.

– Det är en fråga som man ofta tar internt för att tillsammans hitta en lösning som blir bäst för alla parter, säger Lise Donovan. Med det sagt finns det naturligtvis ett juridiskt arbetsrättsligt perspektiv och ett arbetsmiljömässigt perspektiv att se på kärleksrelationer på jobbet.

Kan man bli uppsagd för att man har ett förhållande med en kollega?

– En kärleksrelation i sig är normalt inget skäl för uppsägning. Men om relationen innebär att man utsätter sig för jäv eller brott mot sekretesslagar kan det juridiska läget bli annorlunda. Det kan till exempel handla om att personerna sitter i beslutspositioner inom offentlig sektor, då kan det uppstå misstankar om att de pratar ihop sig eller fattar beslut som gynnar annat än verksamhetens intressen. Om paret har tillgång till sekretessbelagda uppgifter i arbetet kan det också uppstå en misstanke från arbetsgivarens sida om att personerna pratar med varandra på ett olämpligt sätt om dessa.

Läs mer: Så raggar du bäst på kollegan

Vissa arbetsgivare har policys som förbjuder kärleksrelationer på jobbet. Vad gäller då?

– En policy är ingen lag, utan riktlinjer om hur arbetsgivaren anser att det ska vara på arbetsplatsen. Om en arbetsgivare vill säga upp en medarbetare med hänvisning till en sådan policy skulle  facket säkert vilja pröva giltigheten i det som står i policyn. Om den bedöms giltig och arbetsgivaren har bra skäl skulle det – i extremfall – kunna vara grund för uppsägning. En policy har betydelse och om det finns en sådan om kärleksrelationer på jobbet är det ännu viktigare att tänka till innan man inleder ett förhållande med en kollega.

”Räkna med att arbetsgivaren vill splittra er.”

Du nämnde även arbetsmiljön – vad är viktigt att tänka på ur det perspektivet?

– Kärlek mellan kollegor handlar inte bara om de två personerna, utan också om människorna runt om kring. Exakt hur man ska hantera situationen beror på flera faktorer. Till exempel hur pass självständiga arbeten man har, hur nära varandra man jobbar, vilka positioner man har och arbetsplatsens storlek, säger Lise Donovan och fortsätter:

– Om du och en kollega i samma team blir kära är det bra om hela arbetsgruppen vet om det ganska snart, det lär ändå bli en del tissel och tassel. Men ännu viktigare är det är ni berättar det för er chef i ett tidigt skede, så att ni tillsammans kan börja titta på vilka möjliga lösningar som finns. För ni får nog räkna med att arbetsgivaren vill splittra er så att ni är i olika team – det är typiskt sett svårt att jobba kvar i samma grupp på samma sätt som tidigare. Dessutom finns ju alltid en risk att förhållandet inte håller och då blir det extra jobbigt för alla om ni arbetar väldigt nära varandra – och det kan även vara större risk för infekterade konflikter inom hela gruppen som härrör från detta uppbrott.

Läs mer: 10 storföretag om hur de ser på kärlek på jobbet