10 Jun 2014 kl: 00:00

Ett växthus för ­kvinnor i karriären

Joan Clements leder en marknadsstab på tio personer som arbetar med både nationella och internationella kunder, med den svenska försvarsmakten som enskilt största kund. Landdivisionen utvecklar teknik och tjänster som ska underlätta främst militärt arbete på land och till sjöss. Portföljen täcker bland annat ruggad elektronik, support- och underhållstjänster för marin- och fordonsplattformer, kommunikation och sjukvårdslösningar.

 
Vad går ditt jobb ut på?
– Att utveckla vår personal och vårt arbetssätt inom marknad, sälj och anbud och att delta i arbetet med nya affärssatsningar. Divisionen har en bred produktportfölj och en bred kundbas i Sverige och världen. Vi hjälper kunderna med allt från att definiera och utveckla nya produkter och tjänster till att delta vid avvecklingen av föråldrade system.
 
Hur såg din väg till jobbet ut?
– Jag kom till Sverige från Australien som 21- åring och jobbade som kontorskoordinator för att sedan övergå till mer marknadsrelaterade uppgifter på ett stort IT-företag. Efter att ha varit gruppchef på en statlig myndighet blev jag anställd på Saab 2006, som Proposal Manager för exportaffärer av JAS ­Gripen. Två år senare började jag som Bid Manger på Support and Services där jag sedan 2011 har arbetat som marknadschef.
 
Hur bemöter du frågor angående er tillverkning av försvarsmaterial?
– Det finns en bred samsyn världen över om länders rätt att försvara sina gränser. För det syftet tillverkas försvarsmateriel av bland annat Saab. Jag tror det är viktigt att vara tydlig med det och också förklara att det finns hot som länder måste ha rätt att försvara sig mot. Man ska även komma ihåg att all export är tydligt reglerad i lagar beslutade av Sveriges riksdag. 
 
Hur uppmuntrar Saab kvinnor att göra karriär?
– Saab har kallats ett växthus för kvinnor, vilket jag anser stämmer. Saab är mansdominerat, men målet är att ha minst 30 procent kvinnor i ledande positioner år 2015. Vi har kvinnonätverket Athena och ett mentorskapsprogram som hjälper kvinnor att skapa en karriärvision. Själv är jag med i projektet Battle of the Numbers, där företag lär av varandras jämställdhetsarbete och ger sina företagsledningar förslag på hur vi får fler kvinnor i ledande roller, för att skapa ett mer attraktivt och innovativt företag.