Enorm efterfrågan på nya hållbarhetsjobb
25 Jun 2015 kl: 00:00

Enorm efterfrågan på nya hållbarhetsjobb

Att vara hängiven en god sak eller känna att man tjänar ett högre syfte är ett karriärmål som blir allt vanligare bland landets Young Professionals. I KarriärBarometern 2010 svarade 17 procent att det var ett av deras främsta karriärmål och motsvarande siffra 2014 var 29 procent, vilket är den överlägset största ökningen procentuellt sett av samtliga karriärmål i undersökningen.

Även i övriga samhället har intresset för hållbarhetsfrågor vuxit de senaste åren, och näringslivet har fått ett ökat tryck på sig om att ta samhällsansvar. Många arbetsgivare, framför allt bland de större, har lyft upp frågorna på sin agenda och arbetat fram ambitiösa CSR-strategier.

– Men först nu börjar snacket äntligen bli verkstad. I takt med att samhällsutmaningarna konkretiseras och blir mer akuta börjar näringslivet bemöta dem med nya affärsmodeller och teknologier. Det i sin tur innebär att det skapas nya jobbmöjligheter där hållbarhetskompetens behövs, säger Markus Danell.

”Allt börjar med att du måste våga tro på förändring”

Han är tillsammans med Simon Werbart Flato grundare av Sustainergies, Sveriges största karriärplattform och hållbarhetsnätverk för studenter. Men de erbjuder även karriärspaningar, inspiration och verktyg för yrkesverksamma som är intresserade av en hållbar karriär, till exempel genom sajten Mitthållbarhetsjobb.se.

Ett exempel på hur samhällets intresse för hållbara lösningar skapar nya kompetensbehov och affärsmöjligheter finns inom personbilsbranschen.

– För att ett bilföretag ska kunna tillverka elbilar krävs särskild teknisk kompetens och kanske även nya sätt att marknadsföra produkterna. När elbilarna rullar in på marknaden måste man även planera och bygga infrastrukturen för dem, vilket kräver särskilda kompetenser. Samtidigt är unga människor i dag mindre intresserade av att äga egna bilar, vilket ökar efterfrågan på bilpooler – och där har du ytterligare nya affärsmöjligheter, säger Markus

Sustainergies ser att det kommer finnas två typer av hållbarhetsproffs framöver. Dels specialister som kan mycket om något smalt, exempelvis hållbarhetsaspekter vid järnmalmsåtervinning. Dels hållbarhetschefer och liknande, som arbetar strategiskt och koordinerande med frågorna och snarare kan lite om mycket. Men även alla de vars arbetsbeskrivning inte innehåller ordet ”hållbarhet” kommer att påverkas.

– Framför allt kommer hållbarhet inte längre vara ett särintresse för några få engagerade, utan snarare en förutsättning för en meningsfull karriär. I dag är många oerhört engagerade och vill kunna vara med och påverka. Hållbarhet och ansvarstagande är relevanta frågor som alla, oavsett yrkesroll, måste kunna hantera på ett eller annat sätt, säger Simon.

En av anledningarna till att Sustainergies startades 2009 var att grundarna själva saknade tydliga karriärvägar som matchade deras hållbarhetsengagemang. Tack vare dem har nu alla i samma sits någonstans att vända sig för att lära sig mer och börja bygga en hållbarhetskarriär.

– För att kunna lösa de komplexa utmaningar som samhället står inför krävs en ny typ av kompetens. Förutom de teoretiska kunskaperna behövs praktisk erfarenhet av att lösa verkliga problem, och det är här vi hjälper till, säger Markus, och Simon tillägger:

– En vinnande egenskap på framtidens arbetsmarknad kommer att vara förmågan att tänka som en förändringsagent. Allt börjar med att du måste våga tro på förändring – för dina förslag och idéer kan faktiskt göra nytta både för affären och en hållbar värld.