Engagerat och öppet på Infranord
10 Jun 2014 kl: 00:00

Engagerat och öppet på Infranord

Torgny Johnsson är sedan två år personalchef för Infranord i Skandinavien. Företagets 3 000 medarbetare finns på fler än 80 orter vilket kräver en erfaren ledare med kommunikationstalang.

Hur kom du hit?
– När statliga Banverket Produktion ombildades till aktiebolaget Infranord blev jag tillfrågad om att söka personalchefsjobbet här. Jag hade då arbetat 25 år på SAS och trivdes bra, men lockades av att få vara med och starta ett ”nytt” företag. Att få svetsa samman team och skapa en tydlig framtidsvision är det roligaste jag vet.

Hur är du som ledare?
– Jag har ett ärligt, öppet och engagerat ledarskap där jag försöker lyssna och se människor. Jag har även stor respekt för att många kan mycket mer än jag. Min roll är inte att ha detaljkunskaper utan att hjälpa andra att förstå hur mycket de faktiskt klarar av.

Hur når du ut till all personal?
– Många medarbetare arbetar ute i spåren och nås inte via intranätet. Därför är vår personaltidning, som skickas hem, ett viktigt kommunikationsmedel. Där berättar vi vad som händer, både på kontoren och i spåren. Det har visat sig vara ett bra sätt att förmedla information och våra värderingar. Vi genomför också arbetsplatsträffar där lokala och centrala ledare deltar.

Vilka utmaningar ser du för framtiden?
– Att fler får veta att vi är både ett modernt, högteknologiskt byggföretag och en engagerad arbetsgivare. Vi ser långsiktigt på våra anställda och vill att de ska trivas, växa och stanna kvar. Vi vill också förbättra könsfördelningen och mångfalden i företaget.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
– Att få omvandla ett statligt verk till ett affärsdrivet aktiebolag. På bara två år har vi åstadkommit mycket, bland annat två nya chefsutbildningar, ett traineeprogram och nya pensionsavtal. Att inkludera medarbetarna och utbilda dem i de förändringar och satsningar vi gör, är jättekul.