4 Jun 2014 kl: 00:00

Engagera genom att kommunicera

Att kommunicera internt är en förutsättning för att skapa engagemang. Det är tesen som Anna Ivarsson utgick ifrån när hon i uppsatsen Kommunicera- engagera! studerade organisationen Rädda Barnens existerande medlemskommunikation. Studien bekräftade hennes teori, när resultatet pekar på att kommunikation är en viktig byggsten för att känna delaktighet på arbetsplatsen. 

– Organisationen Rädda Barnen drivs, precis som många av Sveriges hjälporganisationer, i majoritet av ideella insatser och den verksamheten förlitar sig på det personliga engagemanget hos medlemmarna. För att skapa ett personligt engagemang krävs god kommunikation där medlemmarna känner att de är en del av ett viktigt arbete, säger Anna Ivarsson.

Anna menar att tiden har förändrat förutsättningarna för intern kommunikation, där en stor del av dialogen idag sker digitalt. Hon har själv arbetat som kommunikatör på Rädda Barnen och har därför en viss förförståelse för hur intern kommunikation påverkar medlemmarna i en ideell organisation. Den stora kommunikativa utmaningen mellan generationerna ligger inte främst ligger i kommuniceringen – utan hur de aktiva väljer att engagera sig.
– Numera tenderar unga att engagera sig i sakfrågor och de kan byta organisationer beroende på tycke, tid och var de bor. Därför menar många medlemmar att Rädda Barnen måste öppna upp för en kommunikation som säger att engagemang kan se ut på olika sätt och på så vis göra det lättare för unga att ta steget, säger Anna Ivarsson.

Trots att kommunikation ständigt kan förbättras och utvecklas visar studien att Rädda Barnens existerande medlemskommunikation är väl fungerande.

– Slutsatsen är att kommunikation är relevant för organisationens fortgång men att den måste förändras och bli mer tvåvägs-symmetrisk i den bemärkelsen att medlemmarna själva kan ta kontakt, komma med förslag och få gehör och uppskattning för sina förmågor och initiativ. Det finns en vilja att bidra till organisationen och framförallt att få vara med och genomföra potentiella förändringar, säger Anna Ivarsson.