Engagemang och närvaro – så ska EVRY ledas i framtiden
22 Feb 2016 kl: 00:00

Engagemang och närvaro – så ska EVRY ledas i framtiden

Vilka uttalade satsningar gör ni för att attrahera talanger och young professionals? Har dessa fallit ut?
– Förutom vårt traineeprogram så driver vi och deltar i en rad olika initiativ, så som mässor, arbetsmarknadsdagar och aktiviteter. Vissa driver vi själva, andra i samarbete med skolor och andra arbetsgivare på orten. När vi deltar i arrangemang ser vi alltid till att relevanta medarbetare från EVRY finns på plats för att skapa kontakt och bygga relationer, inte minst för att svara på frågor från potentiella kollegor. Även den fortsatta dialogen och eventuella rekryteringen sker lokalt. EVRYs spridning i landet, på cirka 25 orter, gör det även möjligt att erbjuda anställning på andra platser än de största städerna, något som vi märker väger tungt vid val av arbetsgivare för unga akademiker. Detta har resulterat i färre felrekryteringar och blir en möjlighet för oss att rekrytera unik spetskompetens som krävs på respektive lokal marknad.

Vilka karriärmöjligheter erbjuder ni anställda med höga ambitioner?
– I kontinuerliga uppföljningar och medarbetar- och utvecklingssamtal identifierar vi tillsammans de ambitioner och möjligheter medarbetarna har och matchar det med de behov som EVRY och marknaden har. Förutom individuellt anpassade utvecklingsprogram erbjuder vi olika certifieringar. I EVRYs lärocenter, EVRY Academy, erbjuder vi våra medarbetare att ta del av praktiska och teoretiska utbildningar för alla tjänste- och produktområden inom EVRY. För våra kvinnliga medarbetare deltar vi i Womentor och Ruter Dam. För de medarbetare som önskar utvecklas inom en ledarroll driver EVRY ett eget ledarskapsprogram. För de individer som är ledare inom EVRY redan i dag, så är det obligatoriskt att delta i programmet, för att på så sätt säkerställa att synen på ledarskap inom EVRY är densamma.

Förutom storleken – vad skiljer EVRY från konkurrenterna?
– EVRY är Nordens näst största IT-företag, vilket gör att vi kan erbjuda ett brett spann av områden att arbeta och utvecklas inom. En annan av våra styrkor är EVRYs lokala förankring, vi finns och verkar över hela Sverige, vilket ger oss unika möjligheter att komma nära, inte bara våra kunder utan också våra framtida medarbetare. Vi kan på ett effektivt sätt samarbeta med universitet och högskolor över hela landet. Där vi får ovärderlig insikt och tillgång till unika lokalt utvecklade utbildningar för att möta det lokala näringslivets behov. På så sätt bygger vi upp den spetskompetens som krävs inom de olika branscher och geografier vi verkar inom. EVRY finns representerade i en rad länder, bland annat har vi en stor global sourcing verksamhet i Indien. Inom EVRY finns möjlighet till erfarenhetsutbyte med enheterna i de länder där EVRY verkar.

Hur är ert traineeprogram utformat? Vilka letar ni efter, och hur tar ni tillvara på traineer som kan tänka sig en framtid på företaget?
– Vi söker nyutexaminerade civilingenjörer inom datateknik/med datainriktning eller systemvetenskaplig utbildning. Under uppsikt och stöd av en personlig fadder rymmer traineeåret både utbildning och skarpa kunduppdrag. Våra traineer driver också egna projekt som följs upp och slutligen redovisas för relevanta kollegor inom organisationen. Vi har uttalat ansvariga för traineeprogrammen på respektive ort, som regelbundet har avstämningar med traineerna för att säkerställa att vi möter deras förväntar, såväl som de möter våra.

Vilka värderingar och tankesätt präglar företagskulturen på EVRY?
– Vi har ett aktivt och kontinuerligt kultur- och värderingsarbete. Våra medarbetare sätter upp individuella värdehandlingar som hjälper dem att omsätta värderingarna i praktiken. Essensen i våra värderingar är att genom ständig utveckling kan vi förutse möjligheter och skapa resultat som överträffar det som förväntas. När EVRY skapades (genom fusionen av EDB, ErgoGroup och SYSteam) så genomfördes ett omfattande arbete som involverade samtliga medarbetare, där de fick vara med och bestämma vilka värderingar som företaget skulle genomsyras av. Ett arbete som bedrevs i workshopform och som skapade väldigt stort engagemang. Dessa värderingar bär vi med oss i allt som vi genomför, vare sig det är internt arbete eller arbete hos våra kunder. De är också naturliga inslag när vi arbetar med affärsplaner, och så vidare, för verksamheten.

Vad gör ni inom Employer Branding-området just nu?
– För tillfället jobbar vi aktivt med att utveckla vårt traineeprogram, istället för att som tidigare begränsa det till några orter, och nu är vår ambition att det skall vara ett nationellt program som inkluderar samtliga orter. Med målet att uppnå nya, kreativa sätt att arbeta på tittar vi på nya kontor och lokaler. Vi lägger även mycket fokus på att hitta bra geografiska lägen som passar våra medarbetare, men som också gör oss attraktiva för nya medarbetare. Att vara kunskapsbärare är en viktig del i vårt rekryteringsarbete men även i vår dialog med kunder och marknaden. Därför identifierar och utbildar vi för tillfället ambassadörer inom företaget för att företräda EVRY på bloggar, artiklar och på sociala medier. De får även hålla föreläsningar och workshops där de utbildar, inspirerar och entusiasmerar.

Vad finns kvar att göra för att EVRY ska locka ännu fler talanger?
– Det finns mycket mer att göra, vi har bara börjat skrapa på ytan. Det är viktigt att fortsätta att utvecklas och hitta nya sätt att attrahera nya kollegor. Vi ser att våra initiativ ger resultat och därför kommer vi även i fortsättningen att finnas på relevanta mötesplatser, för att presentera EVRY och skapa dialog med framtida medarbetare. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en utvecklande och utmanande karriär inom EVRY, för såväl nya som blivande medarbetare.