En mångsidig karriär i företagarnas tjänst
14 Dec 2015 kl: 00:00

En mångsidig karriär i företagarnas tjänst

Med 10 700 medlemsföretag i ett 60-tal branscher är Almega Sveriges ledande ­organisation för tjänsteföretag. Jonas Milton är jurist och har tidigare hjälpt Almegas medlemmar i domstolsprocesser och förhandlingar. Som vd vill han bana väg för tjänsteföretagen och skapa rätt förutsättningar för att sektorn ska fortsätta att växa.

Vad gör Almega till en spännande arbetsplats?
– Vi jobbar i en extremt händelserik och mångsidig miljö. Ena stunden hjälper du ett företag i en komplicerad strukturaffär, i nästa kastas du in i en snabb förhandling. Att arbeta med att hjälpa entreprenörer är väldigt givande, det är dynamiska människor som brinner för sin uppgift.

Vad utmärker ledarskapet på Almega?
– Våra ledare är engagerade, tror på medarbetarnas förmåga och drivkraft och vill bidra till medlemsnytta. En annan viktig del är vår struktur för medarbetarnas utveckling. Våra ledare sätter upp mål tillsammans med varje medarbetare som följs upp regelbundet under året. Vi ser också till att lönesättningen är tydligt kopplad till din utveckling.

Vad kan ni erbjuda en ung medarbetare?
– Du får snabbt spännande och utmanande uppgifter. Vårt arbetssätt bygger på att du snabbt får ta ett stort ansvar inom den bransch du arbetar i. För att utvecklas vidare kan du bredda dig inom en ny bransch eller fördjupa dig som specialist. Vi satsar också på vidareutbildning i vår egen AlmAkademi.

Vilka letar ni efter?
– Vi rekryterar många unga medarbetare, främst jurister, HR-specialister och kommunikatörer. Du ska vara intresserad av samhällsutveckling och ha en vilja att påverka i de frågor som påverkar företagen. Det är också viktigt att du vill ta eget ansvar och egna initiativ.

Vad är din nyckel till att skapa en framgångsrik organisation?
– Kunskapsöverföring är extremt viktigt. Almegas verksamhet bygger på att du växer genom råd, vägledning och erfarenhetsutbyte med kollegor. Därför arbetar vi i många tvärfunktionella grupperingar och har en öppen kontorslösning som bidrar till att skapa en öppen och kreativ miljö där vi hela tiden lär oss av varandra.