28 Jan 2009 kl: 00:00

En i veckan dör på jobbet

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket skedde 64 arbetsplatsolyckor med dödligt utfall förra året, skriver DN Ekonomi. Främst skedde olyckorna inom byggsektorn och inom jord- och skogsbruk. De vanligaste dödsorsaker är olyckor med fordon inblandade, olyckor i jord- och skogsbruk och olyckor på byggarbetsplatser.

 

Hösten 2007 och våren 2008 steg antalet dödsolyckor så snabbt att Arbetsmiljöverket tillsatte en utredning. Uppmärksamheten gjorde att kurvan vände nedåt igen och trots mer än ett dödsfall i veckan skedde en tydlig nedgång i arbetsplatsolyckor förra året.

– Uppmärksamheten kring frågan räddade liv. Men vi vet att det är en kortvarig effekt. Det måste ske en systematisk uppföljning, säger Mikael Sjöberg på Arbetsmiljöverket till DN.

 

Några nya trender som förklarade den plötsliga uppgången gick inte att hitta. Men Berndt Jonsson på Arbetsmiljöverket säger till DN att högkonjunkturen kan ligga bakom:

– Det var fler som jobbade, tempot var högre och dessutom jobbade många med arbetsuppgifter de egentligen inte var meriterade för.