24 Nov 2010 kl: 00:00

Egen drivkraft bättre än bonus

En slutsats som den amerikanske författaren Daniel Pink nyligen har dragit i sin bok Drivkraft backas nu upp av en internationell undersökning: bonusar leder inte nödvändigtvis till bättre prestationer. Undersökningen omfattade nästan 175 000 säljare i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA, Canada, Nya Zeeland och Australien.

 

Resultatet visade att de bästa säljarna snarare drivs av sånt som ”viktigt att vara bland de bästa” och ”viktigt att ha stora kunskaper om det man säljer”.

 

Säljarna som fick lön efter prestation brydde sig inte lika mycket om företagets långsiktiga mål och vårdade inte relationen med kunderna lika bra.

 

Källa: Tidningen Arbetsliv