Efter succén: Chalmers drar igång nästa mooc
26 Maj 2015 kl: 00:00

Efter succén: Chalmers drar igång nästa mooc

Det Göteborgsbaserade lärosätet inledde sin mooc-verksamhet med en kurs om supermaterialet grafen, och har hittills lockat över 8 000 deltagare över hela världen. Nu fortsätter satsningen på onlinebaserade kurser med Sustainability in everyday life, som ska ge deltagarna ökad kunskap om hur vi kan skapa ett mer hållbart leverne.

Vem som helst, var som helst i världen kan delta. Den enda förutsättningen är en uppkopplad dator och en vilja att bidra till ett mer hållbart samhälle. Kursen kommer beröra flera konsumtionsfrågor, som elbolag, livsmedel och klädval.

Fördjupning: Så spetsar du cv:t med mooc:ar.

Miljöforskaren Anna Nyström Claesson är ansvarig för kursen.

– Vi vill ge människor möjlighet att göra skillnad genom informerade och ansvarsfulla val i vardagslivet, säger hon. Kursen är uppbyggd kring fem teman som många människor världen över är intresserade av: energi, klimatförändring, mat, kemikalier och globalisering, säger hon i ett uttalande.

Under en treårsperiod kommer Chalmers att ge totalt fyra mooc:ar. Satsningen går under namnet ChalmersX, och just denna kurs pågår i fyra veckor och kräver sex timmar av deltagarnas tid i veckan. Initiativtagare till teknikhögskolans satsning på onlinebaserade utbildningar är Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning.

– För Chalmers är satsningen ChalmersX ett medvetet val vi kan göra tack vare vår stiftelse. Det är också en naturlig utveckling av den så kallade tredje uppgiften. Vi har som alla lärosäten en lång tradition av att tillgängliggöra forskningsresultat genom till exempel populärvetenskapliga seminarier. Som tekniskt universitet ser vi mooc-formatet som ett nytt IT-baserat verktyg för detta, säger hon.

Kursen startar den 8 juni.