Ditt personliga mission statement – vad det är och varför du behöver ett
8 Apr 2020 kl: 00:00

Ditt personliga mission statement – vad det är och varför du behöver ett

I karantäntider är det många som reflekterar lite extra kring både det ena och det andra. Och visst är det mycket som händer i vår omvärld just nu som är värt att fundera över, men när tog du senast en ordentlig titt på dina egna värderingar? Sanningen är att vare sig du aktivt tagit ställning till vad du står för eller ej, så lever du dina värderingar varje dag genom dina handlingar, hur du väljer att spendera din tid och inte minst genom de beslut du tar. Vilket såklart gör detta område extra intressant i tider då vi ställs inför nya och kanske svåra val.  


Men låt oss börja från början; vad är egentligen ett personligt mission statement? Konceptet myntades av populäre författaren och ledarskapscoachen Stephen R. Covey i sin bok ”De 7 Goda Vanorna”. Covey definierar begreppet som en redogörelse av vad du vill vara (din personliga karaktär), vad du vill göra (vad du vill uppnå och bidra med), samt de värderingar och principer som de två föregående baseras på. Med andra ord så handlar ditt personliga mission statement både om dina livsmål, hur du vill ta dig dit och framförallt hur du vill vara som människa. 


Värdet i att definiera detta på ett så precist sätt som i skrift blir extra tydligt när det gäller beslutsfattande. Vad väljer du till exempel om din chef ber dig att jobba sent en fredag kväll om detta samtidigt skulle innebära att du missar din partners födelsedagsmiddag? Svaret är att det inte finns något rätt svar, förutom vad som är rätt för just dig. Och det beror i sin tur på vad du har för personliga värderingar och långsiktiga mål. Om du inte har detta klart för dig i förväg så är risken stor att du fattar beslut baserat på omständigheter, rädslor eller hur du mår i stunden, något som i sin tur kan leda till frustration och besvikelse när livet inte går i den riktning du innerst inne vill. 


Så hur gör man då för att skriva ett eget personligt mission statement? Ett sätt är att ta hjälp av en professionell coach eller en vän som är duktig på att lyssna utan att ge råd och åsikter. Vill du hellre jobba på egen hand så finns det ett par tips som kan hjälpa dig på vägen: 


TIPS:

1. Hitta inspiration.

Vem inspirerar dig? Vad besitter denna person för karaktärsdrag som du uppskattar och vill ta efter.

2. Gör en lista över dina roller i livet.

Fundera över alla roller du har i livet och bestäm vad du vill skapa i samtliga. Vem vill du vara som anställd, vän, dotter eller pappa?

3. Ställ stora frågor och svara fritt.

Vad är viktigt i livet för dig? Hur vill du uppnå detta? Vem vill du vara som person under resans gång? Låt detta ta tid och tillåt dig själv att skriva fritt för att sedan gå tillbaka, redigera och korta ner tills det känns koncist och konkret.

4. Använd ditt mission statement i vardagen.

När du känner dig nöjd med ditt mission statement så öva på att använda det varje dag när du fattar små och stora beslut. Håll det synligt (tänk screensaver eller visionboard) och glöm inte att dela med dig till dina nära och kära.