4 Mar 2008 kl: 00:00

Dina nya medarbetare (eller du)

Generellt för 80-talisterna gäller att de har en vilja att förverkliga sig själva och att de vill göra skillnad. De är individualister som är ivriga att komma framåt men inte har så bråttom att bli vuxna. De är internationella och multikulturella och föredrar att kommunicera rakt och tydligt.

Information och valmöjligheter

De har vuxit upp i ett ständigt kommunicerande samhälle och har en vana vid att sålla information. De är vetgiriga och söker per automatik information på nätet. De har ett kritiskt förhållningssätt och har också genom den stora informationsmängden bredare referensramar än tidigare generationer. De har alltid haft många val och har därför utvecklat en förmåga att välja när de ska välja. De lever i ett ständigt sökande efter upplevelser och känner ofta en stress att inte hinna med allt som livet har att erbjuda.

Varumärken

De har en stark medvetenhet kring varumärken. De förhåller sig ständigt till olika varumärken och de är emotionella när det gäller val av produkter. De är också vana vid att tänka på sig själva som ett varumärke. De vet att de måste marknadsföra sig själva för att sticka ut och kunna förverkliga sina drömmar. De varumärken som de omger sig av behöver inte vara av det lyxigaste slaget, utan det viktiga är att de är laddade med de egenskaper och värden som passar den egna personen och dess värderingar.

För den här generationen är det viktigt att arbetsgivarens identitet och varumärke stämmer överens med den egna identiteten och de egna idéerna och drömmarna. Dina framtida medarbetare har höga förväntningar på att du vet vad din organisation står för och vart du vill. Om ditt företag har en identitet som är attraktiv och som du lyckas tydliggöra på ett bra sätt fungerar den nya generationens medarbetare som oslagbara budbärare och ambassadörer såväl på fritiden som efter att personen har slutat hos dig. Dina värderingar sprids i de stora sociala nätverken och fungerar varumärkesstärkande för din organisation vilket gynnar både försäljning och rekrytering av nya medarbetare. Missa därför inte chansen att tänka på dina medarbetare som goda budbärare av ditt varumärke.

Nätverk

80-talisterna har stora sociala nätverk och bygger tryggheten kring sitt nätverk snarare än kring arbetsplatsen. De sociala nätverken byggs och underhålls framförallt via nätet och nätverket följer med även när de byter jobb och är därför oerhört värdefullt för individen. I dessa nätverk sprids bland annat tips om nya jobb, men trots det har du som arbetsgivare allt att vinna på att låta din medarbetare utveckla sitt sociala nätverk i och med att det skapar trivsel och en känsla av frihet.

Förhållande till arbetet

Arbetet är ett sätt att förverkliga sig själv och realisera de livsmål man har byggt upp. 80-talisternas plan är ofta att vara på ett jobb under några år. När det inte längre känns tillräckligt stimulerande och utvecklande, ser de sig om efter nya utmaningar. För att behålla och få ut det bästa av din medarbetare måste du ha förmågan att fånga dessa signaler och tillhandahålla utmaningar i lagom doser.

80-talisterna vill ha snabb feedback och är inte vana vid att vänta. De ser det som stimulerande och utmanande med förändringar, konkurrens och nya arbetssätt. De ställer höga krav på sig själva och vill ständigt lära sig nya saker samt se snabba resultat. De fokuserar på slutprodukten snarare än processen och vill gärna ha en arbetsgivare som tycker att det är okej att ta sig till målet på ett fritt sätt.

De förväntar sig en öppen och kreativ arbetsmiljö där du drar nytta av dina medarbetares kreativitet. Fundera därför över hur ditt företag bäst fångar upp goda idéer för att ständigt ligga i framkant och stärka konkurrenskraften.

——————————–

Vi på Skill arbetar ständigt med dessa frågor internt men är också måna om att hjälpa våra kunder att stärka sin attraktionskraft bland sina framtida medarbetare. Vi är övertygade om att det är de företag som är lyhörda för sin marknad – oavsett om det rör kundmarknaden eller kompetensmarknaden – som kommer att lyckas bäst i framtiden.

Tips på vidare läsning:

Generation Y – framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! (Anders Parment, Liber 2008)

The MeWe Generation (Mats Lindgren, Bernhard Luthi, Thomas Furth, Bookhouse Publishing 2005)

Skills hemsida