24 Sep 2009 kl: 00:00

Din kollega kan ge dig drömjobbet

Att kontaktnätet spelar en avgörande roll i karriären framgår tydligt av Shortcuts senaste medlemsundersökning. Mindre än hälften av medlemmarnas senaste jobb annonserades ut. Istället sker rekryteringen informellt och över hälften av Shortcutmedlemmarna fick sitt senaste jobb via informella kanaler: 6 procent genom att skicka in en spontanansökan och hela 43 procent via sitt kontaktnät. Dessutom har tre av fyra shortcutmedlemmar fått hjälp av sina kontakter att komma till en intervju och hela 85 procent har någon gång fått jobb via sitt kontaktnät.

Men vilka kontakter är då viktigast att odla? Enligt undersökningen är det kollegorna du ska hålla hårdast i: mer än var tredje repondent hade en kollega att tacka för sitt senaste jobb.

På frågan vilken som är den bästa vägen att bygga sitt profesionella nätverk svarade överlägset flest att gå på olika event. På femte plats kommer att nätverka via olika nätverk på webben – nästan var femte Shortcutmedlem har någon gång fått jobb via ett webb-baserat nätverk. Flest har fått hjälp via LinkedIn, på andra plats hamnar Shortcut och på tredje plats Facebook.

Så här tycker Shortcutmedlemmarna att du bäst utökar ditt kontaktnät:

1) gå på event

2) söka upp och kontakta intressanta personer

3) gå på privata fester och middagar som andra anordnar

4) be någon presentera dig för intressanta personer

5) gå på nätverksträffar

6) nätverka via olika nätverk på webben.

 

Läs Shortcutmedlemmarnas 28 bästa nätverkstips!