Detta är viktigt för framtida karriären
25 Jun 2013 kl: 00:00

Detta är viktigt för framtida karriären

Varje år görs den stora undersökningen Företagsbarometern av employer branding-företaget Universum, där 20 000 studenter får säga sitt om vad man vill med sin karriär och vad som är viktigt hos en arbetsgivare.

Claes Peyron är Sverigechef på Universum och enligt honom finns det en överdriven iver hos arbetsgivarna att kommunicera sina positiva egenskaper utåt, något som blir förvirrande för studenterna.
– De flesta arbetsgivare förknippas med alltför många saker. Företagen vill så gärna berätta om alla sina fördelar: från förmånspaket och bra chefer, till utbildningsmöjligheter och interna karriärvägar och inte minst hur högt man värderar lagarbetet. Alla dessa fördelar ger visserligen studenterna uppfattningen om att ”Visst, det här kan vara en vettig arbetsgivare”men det är ingenting som sticker ut. Att förmedla en bild där varje smula av smörgåsbordet finns med gör att det blir omöjligt att skilja en arbetsgivare från en annan.

Claes Peyron menar att företagen måste fokusera på att få fram det meningsfulla, såväl i jobbet som i det privata, men också meningen med det som sträcker sig bortom detta, för att nå ut.
– Allt fler vill hitta en bredare och djupare mening. De vill sätta
sitt avtryck i historien genom att bidra till att förbättra samhället,
miljön … ja förutsättningarna för hela världen och dess befolkning. För dessa nya generationer är arbetet en förlängning av den egna världen. De vill få alla pusselbitar i livet att passa ihop i en större helhet – arbete, familj, hälsa, kärlek, värderingar, personliga intressen och så vidare. Eftersom tekniken fortsätter framåt i en snabbare takt än någonsin, blir livet och arbetet oskiljaktigt sammanflätade. Vi är på väg tillbaka till det gamla jordbrukssamhället där liv ocharbete var ett.

I takt med att jobbet och fritiden vävs ihop allt mer är det också läge att se över begreppet karriär – som enligt Claes Peyron snabbt blir föråldrat.
– Istället måste arbetsgivarna tillgodose talangernas ”livskarriär”. Framför allt måste de svara på nya generationers strävan efter mening genom att klargöra sina roller och uppdrag i samhället. De viktiga frågorna är inte längre bara vad arbetsgivarna gör och hur, utan också varför.