“Det vi skapar sätter spår långt bortom vår bransch och horisont”
22 Maj 2017 kl: 00:00

“Det vi skapar sätter spår långt bortom vår bransch och horisont”

Det var under studietiden på KTH, när hon jobbade extra som forskningsassistent på energiinstitutionen som Karina Antin fick upp ögonen för miljöfrågor. Efter några år som bland annat miljöspecialist på ett arkitektkontor arbetar hon sedan december förra året på arkitekt- och ingenjörskoncernen Projektengagemang som miljö- och hållbarhetskonsult.

– Jag jobbar mycket med miljösamordning i byggprojekt och håller även workshops för fastighetsägare i tidiga skeden för att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga för just dem.

Hänsyn till ekologiska värden

Karina berättar att hon utöver sina ordinarie arbets- uppgifter varit med i ett forskningsprojekt där de tog fram ett arbetssätt för att öka de ekologiska värdena för byggnader och stadsdelar. Inom samhällsbyggande handlar några av de ekologiska värdena om att bygga så att djur och växter kan fortsätta att röra sig i en stad, trots att man till exempel bygger en ny stadsdel mellan två grönområden.

– Det är väldigt roligt att ha fått vara med och skapa en metod som kommer att användas i många år framåt och som redan nu har anammats av både kommuner och fastighetsägare. Just att jag får chansen att göra skillnad är en av anledningarna att jag trivs så bra med mitt jobb. Det som vi samhällsbyggare skapar sätter spår långt bortom vår bransch och horisont.

Vill locka talanger

Förutom att hjälpa sina kunder att skapa hållbara värden i deras projekt och att stötta deras affär, har Projektengagemang bland annat startat ett nätverk för kvinnliga ingenjörer och arkitekter, KVIST, med syftet att locka fler kvinnor till branschen.

– Som ingenjör och arkitekt är man med och formar hur samhället ska se ut och fungera. Om vi ska kunna skapa något som passar samhällets behov så måste även vår yrkesgrupp spegla de människor som bor här. Det gäller inte bara vilket kön vi anser oss ha utan även saker som ålder, etnicitet och bakgrund. KVIST är ett första större steg av Projektengagemang när det kommer till att ta ansvar i dessa viktiga frågor.