22 Jan 2009 kl: 00:00

Det personliga varumärket

Vad har du för drömmar?

Om du ska börja arbeta med ditt personliga varumärke ska du börja med att ställa dig frågan ”Vad vill jag göra?”. Vad är din passion? Vad har du för drömmar? Sätt dig gärna ner och fundera över vad du värderar i livet, vilka egenskaper du tycker är viktiga, vad som är ditt drömjobb etc. På detta sätt medvetandegör du din egen värderingsplattform och kan ha denna som utgångspunkt i allt du gör. Fundera därefter på vad du vill stå för och vilka ord du vill sammankopplas med. När du gjort det kan du börja göra en aktivitetsplan på vad du behöver göra för att nå fram till dina mål och uppfylla dina drömmar.

Det kan låta lite extremt att tänka på sig själv som ett varumärke. Men när du väl gått igenom denna inre process, har du nytta av den i allt du gör – exempelvis när du ska söka jobb.

Stäm av dina värderingar mot företagets värderingar

Jobbsökandet börjar ofta med att vi tittar på de platsannonser som ligger ute. Redan i det läget kan du stämma av dina egna värderingar mot företagens värderingar. Finns det saker i platsannonsen som strider mot din egen värderingsplattform, ska du kanske inte söka just den tjänsten. I många fall kan det dock vara svårt att utläsa ett företags värderingar redan i platsannonsen, och då bör du kanske försöka få komma på intervju för att i det läget stämma av dina egna värderingar mot företagets.

Vad är din röda tråd?Något som du bör fundera över när du ska på en intervju är att reflektera över vad som är din röda tråd. Vad är gemensamt för de val du gjort? Vid första anblick kan den röda tråden vara svår att finna, men efter lite reflektion finns det ofta en röd tråd för de val du gjort här i livet. Fundera också över hur du kan krydda din personlighet genom att bjuda på lite anekdoter och berättelser om dig själv. Man pratar ofta om att företag ska använda storytelling i sin marknadsföring, men använd det även i din personliga marknadsföring. Om du bjuder på en framgångsberättelse eller kanske ett misslyckande du lärt dig något av, skapar du bättre förutsättningar för dig själv att bli ihågkommen av rekryteraren.

Har du googlat dig själv?

När det gäller traditionellt jobbsökande lämnar vi inte något åt slumpen. Vi läser igenom CV:t 15 gånger, låter sambon läsa igenom det personliga brevet, funderar på vad vi ska ha på oss på intervjun, vilka frågor vi ska ställa och hur vi ska svara på de frågor som kommer. Men hur många av oss har koll på vilka spår vi lämnat efter oss på Internet? På Skill har vi som en uttalad policy att inte kolla upp våra kandidater på Facebook eller liknande, men det finns det många företag som gör. Därmed inte sagt att man ska ge upp deltagandet och synligheten på nätet – nej, använd den kraft detta media har, men precis som att du tänker dig för hur du agerar på krogen eller på en intervju, ska du naturligtvis tänka dig för hur du agerar på nätet.

Med alla dessa tankar skapar du bättre förutsättningar för dig själv på vägen mot dina drömmar. För det är just det som är anledningen till att du ska fundera över ditt personliga varumärke – att du på ett snabbare och enklare sätt tar dig fram till dina mål och uppfyller dina drömmar. Lycka till i ditt varumärkesbyggande!

Läs gärna fler tips på hur du stärker din konkurrenskraft på arbetsmarknaden på www.skill.se