“Det känns som att jag driver ett litet företag inom företaget”
24 Jan 2017 kl: 00:00

“Det känns som att jag driver ett litet företag inom företaget”

Det var under sina år på gruvkoncernen LKAB som Mats Daglind fick upp ögonen för Rejlers. Han var ofta i kontakt med företagets konsulter och såg att de trivdes med sina jobb. Mats märkte också att Rejlers värderingar stämde väldigt bra överens med hans egna, vilket var en av anledningarna till att han sökte sig till företaget.   

Att Rejlers har “hälsosam” som ett av fyra värdeord fick mig att känna att det här var en arbetsplats för mig. Jag tränar mycket och det uppmuntras verkligen här. Man tar friskvård på allvar, säger Mats som sedan i våras arbetar som projektledare inom gruvindustrin på företaget.

Ditt senaste projekt handlade om hur gruvor kommer att se ut i framtiden, berätta om det!

– I projektet tittade vi på och utredde olika alternativa sätt att anlägga nya huvudnivåer i Malmberget. Det pågick under ett antal år och vi utredde uppemot hundra olika tänkbara alternativ att anlägga en huvudnivå på, där vissa har sorterats bort och andra växt sig starkare. Jag var kvar som projektledare fram till augusti 2016 och efter det klev jag in i en annan roll i projektet där jag framför allt jobbat med att skapa förbättrade modeller för att upphandla bergarbeten. Det har innefattat en hel del nytänkande och testande av mer eller mindre vilda idéer.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

Jag har väldigt stor frihet, men samtidigt stort ansvar. Jag tycker om att känna att jag har det förtroendet från min chef och ledningen. Det känns nästan som att jag driver ett litet företag inom företaget eftersom jag själv har ansvar för mina uppdrag och kundkontakter. Sedan gillar jag att det är en så pass platt organisation. Det är väldigt nära till chefen och regionchefen, vilket innebär snabba beslut. Det finns också en väldig trygghet i att ha ett så stort kontaktnät och en sådan stor kunskapsbank i sina kollegor. Om jag kör fast finns det alltid någon att fråga.

Hur arbetar Rejler med innovation och utveckling?

I och med att vi täcker i stort sett alla teknikdiscipliner har vi väldigt bra koll på vad som händer inom de olika branscherna. Genom utbildningar och kompetensutveckling ser vi till att hela tiden ligga i framkant inom teknikutvecklingen.

Nyfiken på att göra karriär på Rejlers? Klicka här!