“Det känns roligt att få vara med och stärka Sveriges varumärke utomlands”
12 Apr 2016 kl: 00:00

“Det känns roligt att få vara med och stärka Sveriges varumärke utomlands”

Det är med entusiasm Anna Martiin pratar om sitt jobb som konsult på Business Swedens kontor i Singapore. Här får hon kombinera sin förkärlek till Asien och dess kulturella mångfald med sitt intresse för affärer och samtidigt bidra till svensk tillväxt utomlands.

Vad var det som lockade med Business Sweden?

– För mig som har en bakgrund inom Management Consulting såg jag en möjlighet att få fortsätta att arbeta som konsult men i en mer internationell och mångkulturell miljö. Jag såg även fram emot att få djupdyka i en ny marknad och få lära känna den ordentligt.

Berätta om din roll!

– Den är väldigt mångfacetterad. Ena stunden kan jag sitta med ett globalt svenskt bolag och diskutera strategiska vägval för att nästa stund ha ett möte med ett fåmansföretag som är intresserade av att förstå potentialen för sin produkt eller tjänst på Singaporemarknaden. Jag jobbar med alltifrån att genomföra analyser och research till ren projektledning. Det roligaste med den här rollen är bredden och variationen, men det är också det som är mest utmanande. Det krävs att man är väldigt flexibel, har lätt för att ta in ny information och att man har ett starkt sinne för affärer.

Vad inspirerar dig i ditt yrke?

– Alltifrån att lära mig nya branscher och sätta mig in i nya frågeställningar till att se att vi levererar värde till kunden. Det är väldigt inspirerande att vara med och bygga långsiktiga relationer och bli den part vår kund vänder sig till både för generella råd och vid mer strategiska frågeställningar. Jag inspireras också av mina kollegor – de här i Singapore, på våra andra utlandskontor och på kontoren i Sverige. Det är bara att lyfta luren till dem för att ta hjälp eller bolla idéer.

Varför ska man söka jobb hos er?

– I och med att Business Sweden ägs både av staten och av näringslivet blir arbetsuppgifterna mer mångsidiga och spännande än om man jobbar för en helt privat aktör. Vi har en tyngd på affärssidan samtidigt som vi också representerar Sverige. Det erbjuds även stora utvecklingsmöjligheter, vilket för mig till exempel innebär att få driva mer komplicerade projekt som täcker flera marknader. Det är en perfekt arbetsplats om man har ett stort internationellt intresse och tycker om att växla snabbt mellan olika situationer.