Det här stressar oss mest på jobbet
13 Jan 2015 kl: 00:00

Det här stressar oss mest på jobbet

Undersökningen Kontorsbarometern visar också att en oinspirerande kontorsinredning kan påverka stressnivån negativt, särskilt bland yngre kontorsanställda. 25 procent av dem som är 18-30 år upplever sin nuvarande kontorsinredning som tråkig och oinspirerande, vilket gör dem mer stressade.

Av Sveriges kontorsanställda är 46 procent ganska eller mycket stressade i sin nuvarande arbetssituation. Något fler kvinnor än män är stressade på jobbet, 48 procent jämfört med 44 procent bland män. Det visar Kontorsbarometern, där Vasakronan har ställt frågor till över 2000 kontorsanställda runt om i Sverige.

Läs också: Färgerna som får dig att må bäst på jobbet

Den mest utmärkande stressfaktorn är, enligt undersökningen, för stor arbetsbörda. Kontorsanställda i åldrarna 31-50 år är mer stressade än genomsnittet på grund av för stor arbetsbörda. På stresstoppens andraplats hamnar kollegor som stör när man försöker arbeta vid sitt skrivbord. Därefter kommer opålitlig teknisk utrustning, den allmänna ljudnivån samt brist på platser att jobba i lugn och ro.

Kontorets utformning påverkar också stressnivån. Det får inte vara en tråkig eller oinspirerande inredning på kontoret, och det gäller särskilt om yngre medarbetare ska trivas. En fjärdedel av de kontorsanställda mellan 18 till 30 år upplever att en trist kontorsinredning på arbetsplatsen är stressande. Den åldersgruppen blir också mer stressad än äldre av disk som står framme och kollegors stökiga skrivbord. En grupp som påverkas mindre av kontorsinredningen är chefer med personalansvar. Bara 14 procent av dem tycker att kontorsinredningens utseende påverkar stressnivån negativt.

– För att dämpa stressen behöver man jobba med både den fysiska miljön, ledarskapet och tekniken. Det handlar mycket om hur man utformar allt från enskilda arbetsplatser, samtalsrum och telefonhytter till hur man använder sig av akustik, belysning och färger. Men det handlar också om vilket förhållningssätt man har till varandra. Är det till exempel alltid okej att störa en kollega som sitter vid sitt skrivbord och jobbar eller bör man boka möte? Med rätt utformning och ganska enkla överenskommelser kan kontoret påverka arbetsinsatsen positivt och förbättra både arbetsglädje och hälsa, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Beroende på hur man sitter på sitt kontor är det olika saker som påverkar stressnivån. Kontorsanställda som sitter i öppet kontorslandskap blir mer stressade av den allmänna ljudnivån än vad de blir av arbetsbördan. De som sitter i eget rum upplever i högre grad än i övriga kontorsformer att de blir stressade av att det är svårt att få tag i kollegor på kontoret.

Tips: Åtgärder för ett mindre stressande kontor

  • Utforma kontoret så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter
  • Ha tillräckligt många små rum för telefonsamtal eller mindre möten
  • Kom överens om hur ni använder mobilsignaler, tar samtal och pratar i öppna miljöer
  • Underlätta ett mobilt arbetssätt med hjälp av ett genomtänkt IT-stöd
  • Kom överens om hur ni bäst kan samarbeta utan att störa varandra
  • Lös potentiella irritationsmoment kring praktiska frågor som disk, stökiga skrivbord, ytterkläder, väskor m.m.