”Det finns ett otroligt driv och engagemang hos alla medarbetare”
9 Okt 2017 kl: 00:00

”Det finns ett otroligt driv och engagemang hos alla medarbetare”

Frida Olsson är Marketing Director på det ledande och globala hygien- och hälsobolaget Essity, som utvecklar, tillverkar och säljer personliga hygienprodukter, mjukpapper och professionella hygienlösningar.

Berätta om din karriär på Essity!

– Mitt första jobb på Essity var inom den europeiska marknadsorganisationen för varumärket Tork, som har allt från toalettpapper till uppkopplade behållare för tvål och pappershanddukar i sitt produktsortiment. Jag sökte mig sedan vidare till den globala innovationsorganisationen för TENA. I min nuvarande roll som marknadsdirektör ligger fokus på att bygga ett starkt globalt varumärke samt att växa lönsamt och långsiktigt på våra tillväxtmarknader, så som Kina, Brasilien, Mexico, Colombia och Sydafrika. Mina kollegor och jag jobbar i mångkulturella och korsfunktionella team, vilket är mycket inspirerande och utvecklande. Det finns stora möjligheter för oss att påverka i strategiska frågor, i mitt fall handlar det bland annat om hur vi tar oss an nya affärsmöjligheter.

”Det finns en stark tro och förväntan på individen.”

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på Essity?

– På Essity har du själv ansvar för att driva din utveckling framåt i nära dialog med din chef – och möjligheterna är många. Du kan röra dig både uppåt och i sidled och söka dig ut i världen till våra produktions- och försäljningsländer. Essity erbjuder också interna utbildningsprogram inom flera olika områden, bland annat innovation, varumärkesbyggande och projektledning. Jag har precis avslutat en intern ledarskapsutbildning där jag fick lära mig om allt från situationsbaserat ledarskap till hur man bygger högpresterande team vilket är något jag har stor nytta av i mitt dagliga jobb.

Vad tycker du utmärker Essitys ledarskap?

– Det finns en stark tro och förväntan på individen som bygger på våra olika kompetenser och olikheter. Inte minst i innovationsarbetet är det viktigt att få in olika perspektiv och erfarenheter. Målet är att ha världens bästa ledare och att varje medarbetare ska nå sin fulla potential. Ledarna förväntas engagera och sätta tydliga mål tillsammans med medarbetarna, driva prestation samt ge och ta emot feedback för att skapa och bygga en lärande organisation. Att så många väljer att stanna länge på Essity tror jag beror på passionen för våra produkter och lösningar som förbättrar livskvaliteten hos våra kunder. Med det kommer ett otroligt engagemang och driv från oss alla att alltid vilja förbättra oss för att kunna möta kundens behov, så att vi ständigt stärker vår globala marknadsledande position.