”Det är viktigt att ge stor frihet och ansvar till varje medarbetare”
9 Okt 2017 kl: 00:00

”Det är viktigt att ge stor frihet och ansvar till varje medarbetare”

Ann-Sofie Atterbrand är chef för enheten som jobbar med nationell investeringsplanering och håller ihop hela Trafikverkets utvecklingsanslag. Enheten, som har en bred mix av ingenjörer, planerare och jurister, befinner sig i en expansiv fas.

– Nu är vi 24 personer i teamet och vi kommer att vara 28–29 i slutet av året. Vi har väldigt erfarna medarbetare som är nyckelpersoner i hela Trafikverket, samtidigt behöver jag se till att vi fyller på med nya personer. Det är en bred verksamhet med spännande innehåll där vi håller ihop den övergripande planeringen.

Dina tre måsten för ett lyckat ledarskap?

– Lyhördhet tror jag är det absolut viktigaste. Att man lär känna och ser varje person för vilka de är och låter dem komma till sin rätt, både i sina roller och som personer. Det andra är ett ömsesidigt förtroende. Det är viktigt att jag har förtroende för mina medarbetare och chefer och att min chef och mina medarbetare har förtroende för mig. Det tredje är tydlighet. Mer än hälften av mina medarbetare har jag på olika orter i landet. Vill jag fördela ett uppdrag så riktar jag mig direkt till den personen och är tydlig när jag kommunicerar.

”Det är viktigt att sätta rätt uppgifter på rätt person.” 

Medarbetare på distans – hur hanterar du det?

– För mig är det viktigt att få en bra relation med medarbetarna. Det är lika naturligt att ringa upp någon som att gå in till rummet bredvid. Jag har vanliga enhetsmöten via Skype och ser till att ha fysiska möten med mitt team två gånger per termin. Jag har en stående kvart varannan fredag med varje medarbetare. Självklart har vi en massa annan kommunikation men det här är ett sätt att få vår egen tid tillsammans.

Hur ser era värderingar ut?

– Trafikverkets ledord är engagerade, pålitliga och modiga. Våra ledord och värderingar stämmer bra överens med gänget på min enhet och vad jag själv värderar högt. Engagemanget bara flyger omkring, vi är pålitliga och modiga. För mig är det klockrent – vi måste ta modiga kliv och stå upp för vad som är rätt.

Hur får ni medarbetarna att växa?

– Det är viktigt att ge stor frihet och ansvar till varje medarbetare och grupp, med en tydlig ram om leverans och tid. Tillbaka till lyhördheten och att känna sina medarbetare – det är viktigt att sätta rätt uppgifter på rätt person, det funkar suveränt. Jag låter också de personer som gjort jobbet själva lyfta det genom att presentera resultatet i ledningsgrupper och andra forum.