”Det är häftigt att veta att WSP kan lösa alla problem”
15 Dec 2015 kl: 00:00

”Det är häftigt att veta att WSP kan lösa alla problem”

Ett bolag med bred erfarenhet, unika nätverk och en företagskultur där alla delar med sig av sin kompetens är vad som mötte Anders Danielsson när han 2012 tog steget in i rollen som uppdragsledare inom miljö och hållbarhet på WSP. Han överraskades över analys- och teknikkonsultbolagets storlek och de många möjligheter som följer med ett företag i världens framkant.

Anders hjälper kunder, främst fastighetsägare, att uppnå miljömässigt bra och hållbara byggnader. Rollen som uppdragsledare handlar om att förstå olika miljö- och hållbarhetscertifieringar och veta hur de olika kraven ska implementeras i nya och befintliga projekt. Det kan vara parametrar som energianvändning, inomhusklimat och användning av olika kemikalier och material.

– Det som är allra roligast är omväxlingen och friheten i min roll. En vecka kan bestå av allt från kundmöten till mässevent, platsbesök ute på byggen eller några timmar inne på kontoret. Det finns enormt bred kompetens inom WSP eftersom vi är så stora och täcker in många teknikområden. Det är en häftig känsla att kunna gå till kunden och vara övertygad om att vi kan lösa alla problem, vad det än rör sig om.

Det som har utvecklat Anders mest sedan han började på WSP är deltagandet i det tvååriga utvecklings- och ledarskapsprogrammet European Task Force. Programmet syftar till att lyfta medarbetare under 35 år som vill utvecklas och ta nästa steg i karriären. Det kan vara att bli formell ledare eller att ta ökat ansvar som uppdragsledare.

– Gruppen består av 14 deltagare från olika länder, vi träffas fem gånger om året på olika kontor i Europa för att diskutera, utbildas och lösa uppgifter tillsammans. På så sätt bygger vi ett unikt nätverk över hela Europa. Jag har fått möjligheten att vara ordförande i gruppen eftersom jag sedan jag började varit tydlig med att jag vill ta personalansvar. Att WSP fångat upp min ambition visar att det finns otroligt stora utrymmen för egna initiativ. Det har varit ett lysande tillfälle att få prova på chefsrollen och använda olika chefsverktyg utan formellt ansvar.

Globala och nationella nätverk finns det gott om inom WSP. För några år sedan startade man bland annat upp ett nationellt hållbarhetsnätverk för alla som jobbar med hållbarhetsfrågor i bolaget, ett nätverk som är aktuellt för Anders.

– En gång i månaden träffas vi över länk och utbyter erfarenheter och diskuterar olika ämnen. Det bekräftar WSPs prestigelösa kultur om att dela med sig av sina kunskaper internt. Det är ett bra sätt att utnyttja bolaget storlek och dra nytta av den globala kompetensen.