”Det är en wow-känsla varje gång”
9 Nov 2015 kl: 00:00

”Det är en wow-känsla varje gång”

I dag är det mycket möjligt att du hittar Simon Joneklav på en vindpinad högfjällsplatå där det om några år ska stå en vindkraftspark och snurra. Som en del av projekt- och förvärvsfinansieringsteamet med inriktning på samhällsinfrastruktur och förnyelsebar energi på SEB:s investmentbank i Norge hanterar han miljardinvesteringar som gör stor samhällsnytta.

Var det här något du drömde om när du sökte dig till SEB?
– Som student hade jag inte koll på alla spännande verksamhetsområden som finns inom SEB. En av fördelarna med att börja karriären just som trainee är att du får träffa chefer från olika avdelningar, göra studiebesök och även ha längre praktikperioder samtidigt som du har en fast tjänst som bas. Jag arbetade i finansdirektörens stab, där jag bland annat ansvarade för att sammanställa månadsresultatet för alla bankens delar. I traineeprogrammet ingick också utlandspraktik som jag valde att göra på SEB:s kontor i Frankfurt, New York och Oslo. Jag trivdes väldigt bra på Oslo-kontoret och då ambitionen att jobba närmare våra kunder efterhand växte, sökte jag för ett och ett halvt år sedan den utlysta tjänsten i investmentbanken.

Hur är det att jobba på SEB i Norge?
– Det finns en del kulturella skillnader men jag upplever att SEB-andan är lika stark här som i Sverige. Däremot har inte SEB samma marknadsledande position på norska marknaden, här är vi en uppstickarbank med stark tillväxt, vilket känns spännande.

Vad har varit höjdpunkten under dina tre år på SEB?
– I min nuvarande roll upplever jag en wow-känsla varje gång jag besöker en anläggning, till exempel ett vattenkraftverk eller en flygplats, där vi har stått för finansieringen. Under traineeåret var utlandspraktiken en höjdpunkt, likaså att lära känna deltagarna i traineegruppen. Vi hade ett flertal gemensamma utbildningstillfällen inom allt från ledarskap till retorik.

Har du något tips till den som vill bli trainee?
– Åk utomlands under din studietid! Själv läste jag delar av min utbildning i Australien och USA. Att kunna hantera nya situationer och kulturer är en fördel när man kliver in i rollen som trainee.