”Det är en stor fördel att komma in som trainee”
28 Okt 2015 kl: 00:00

”Det är en stor fördel att komma in som trainee”

Traineeprogrammet på JM är uppdelat i fem block med teoriutbildningar för traineegruppen däremellan. Hanna Malmeby blev färdig med programmet i augusti och arbetar i dag med fastighetsutveckling på byggjättens kontor i Solna. Hon beskriver ett program där lärandet står i fokus, snarare än prestationen.

Hur hamnade du på JM?
– Den första kontakten med JM fick jag under en arbetsmarknadsdag när jag pluggade. Det ledde till att jag gjorde mitt exjobb här och direkt insåg hur bra jag trivdes och vilka härliga medarbetare det finns inom företaget. Det som lockade mig från början var att JM är ett stort företag med goda värderingar och tydliga karriärvägar men ändå lagom stort på det sättet att man inte blir en i mängden.

”Det finns goda möjligheter att vara med och påverka”

Vad var dina första intryck?
– Att det var så professionellt och välorganiserat. Redan första dagen blir traineerna anställda hos den region de sedan kommer att arbeta för. Det ger en stor trygghet i att man lär känna sina framtida kollegor redan från dag ett. Det märktes att det är ett etablerat program där medarbetarna vet vad som både förväntas och krävs av oss traineer. Jag märkte också snabbt att det är en öppen organisation med korta beslutsvägar. Det finns goda möjligheter att vara med och påverka om man visar engagemang och vilja.

Vad har varit mest lärorikt?
– Jag har verkligen uppskattat målet med programmet, som är att vi ska lära oss så mycket som möjligt, snarare än fokusera på att prestera direkt. En höjdpunkt för mig var perioderna inom produktion där jag arbetade som biträdande arbetsledare på byggarbetsplatser och styrde det dagliga arbetet med allt från att hålla i morgonmöten till att förbereda för nya arbetsmoment. Jag har också blivit duktig på att vara ny i olika sammanhang, så fort jag har blivit trygg i en roll har det varit dags att gå vidare. Det har varit utmanande men oerhört lärorikt och har gett mig en stor förståelse för hur hela koncernen hänger ihop och fungerar. Det har även gett mig ovärderliga kontakter. I mitt arbete i dag vet jag precis vem jag ska vända mig till om jag undrar något. På det sättet är det en stor fördel att komma in som trainee.