DeLaval knäcker energinöten åt världens mjölkbönder
9 Okt 2015 kl: 00:00

DeLaval knäcker energinöten åt världens mjölkbönder

Energi är naturens gåva till oss, och vi är ansvariga för att den används på bästa sätt. Det menar Mariusz Trebicki, marknadschef på DeLavals division för kylsystem.

Ingen energi till spillo

Mariusz arbetar med att hjälpa mjölkbönder över hela världen att installera energismarta lösningar som effektiviserar deras produktion.

– När vi hör ordet mjölk tänker vi på mat, som ger oss människor Men mjölken används även som energikälla för de processer som omger böndernas egen produktion och uppvärmning av olika utrymmen på gården. Vid kylning av mjölken frigörs stora mängder energi, genom att låta våra system ta vara på den sänker vi energikostnader och bidrar till en mer hållbar mjölkproduktion. Att bygga in ett effektivt system som detta för värmeåtervinning betalar sig ofta inom två år.

Men det är inte hela kretsloppet. När kornas dricksvatten transporteras till trågen används det även för att kyla mjölken de just producerat.

– Med denna naturliga kylningsprocess kan energiåtgången i mjölktankarnas kompressorer sänkas med upp till 75 procent, säger Mariusz.

Jobbar lösningsorienterat och människonära

För att förstå böndernas behov och utmaningar arbetar Mariusz och hans kollegor nära deras produktion. De besöker gårdarna och etablerar en dialog för att kommunicera både de hårda och mjuka fördelar som en hållbar mjölkproduktion ger på lång och kort sikt.
– Vi ser ett ökat intresse för effektiv energikonsumtion, men det är inte bara rena besparingar och ett vurmande för miljön som lockar.

I världens fattiga regioner är brist- fälliga kylanläggningar ett stort problem som kan leda till dålig livsmedelssäkerhet- och kvalitet. Där är våra lösningar av än större vikt.
DeLaval arbetar hela tiden med att finslipa sina system för ännu större ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster.
– Ett ultimat mål är att våra system ska göra gårdarna självförsörjande när det kommer till energifrågan. Den tekniska utvecklingen går snabbt, och vi är alltid intresserade av personer med teknikbakgrund som kan hjälpa oss att gå i bräschen kring mjölkproduktion. Men de som söker sig till oss bör också drivas av att arbeta nära människor och ha lätt att sätta sig in i deras specifika situationer.