19 Jul 2012 kl: 00:00

Dela på chefandet

Ledarskapsforskningen intresserar sig allt mer för kollektiva lösningar. I kombination med att fler unga värdesätter sina privatliv högre än tidigare, väcks nyfikenheten för en alternativ chefsroll.
– Vår globala vardag tränger in i olika organisationer. Vi märker att det behövs fler för att ta klokare beslut, säger Marianne Döös, forskare i organisationspedagogik på Stockholms universitet, som har intervjuat chefer om hur det är att dela på ledarskapet.

För ett framgångsrikt delat ledarskap krävs det att tre kriterier uppfylls:

1. En gemensam värdegrund,

2. Ett tillräckligt mått av prestigelöshet

3. Fullständigt förtroende.

– Det här är tydliga faktorer som alla framgångsrika ledare pratar om på det ena eller andra sättet, utan att du behöver fråga dem, säger Marianne Döös.
En fjärde faktor som ofta faller i skymundan är olikheter. Intervjuerna visar hur chefer med olika kompetenser kompletterar varandra och gör förhållandet gynnsamt.

När alla delar fungerar visar studien hur chefer blir modigare och vågar ta diskussioner de annars undvikit. Och det är inte bara cheferna som gynnas. Även medarbetarna uppgav att de upplevde cheferna som tryggare i sina roller, gladare och mer tillgängliga.
– Styrkan kan leda till att cheferna öppnar upp och får nya infallsvinklar. De är inte så sårbara och har alltid någon att bolla med.

Lösningen innebär också risker. Uppfylls inte kriterierna ovan kan det leda till problem. Förtroendet kan snabbt raseras om en av cheferna inte sköter sina uppgifter, eller om de baktalar varandra. Medarbetarna kan också försöka slå in kilar mellan två chefer som de märker inte är överens. Ytterligare en risk är ledarskap som har gått i arv utan att rollen har gjorts till sin egen.

En vanlig uppfattning är att delat ledarskap är något konstigt, säger Marianne Döös. Men vad det handlar om är rent och skärt samarbete.
– Det är samma sak, bara två olika begrepp. Och det är ju få som säger att det är allra bäst med en ensamstående förälder. Samma princip gäller för ledarskap i arbetslivet.

 

 

 

 

 

1. Läs på
Använd den kunskap som finns så att ni inte går på de värsta minorna.

2. Stå fast vid ditt ord
Förtroende är a och o för att samarbetet ska fungera.

3. Sänk prestigen
Att putsa på sin egen stjärna leder ingenstans i delat ledarskap.

4. Våga säga till när det inte känns bra
Alla kombinationer behöver inte vara lyckade.

 

 

 

Läs mer:

 

”Men gör det bättre själv då!” Känner du som chef att ditt bästa aldrig räcker? Kravet på en modern ledare har ökat – men det finns trick för att klara av det. Här är ledarskapsexpertens tips på hur du fixar den nya chefsrollen.

 

Redo att ta nästa kliv i arbetslivet? Kanske redan på väg uppåt? Innan du tackar ja till chefsjobbet, verklighetstesta dina förväntningar i Shortcuts chefspanel. Vi bad fyra erkänt duktiga chefer och chefsutbildare att ta ställning till ett antal påståenden om chefskapet.
Får du massor av arbetsuppgifter dumpade på ditt bord? Gör kollegorna inte som du vill? Den här pandan har en våldsam men effektiv lösning.