De vill revolutionera bankvärlden
16 Apr 2013 kl: 00:00

De vill revolutionera bankvärlden

För att använda ett slitet uttryck; idén är lika enkel som genial. Tommy Furlands och Masih Yazdis tjänst Fundcurve ska hjälpa små och medelstora företag att få ner sina räntekostnader. De hoppas på samma utveckling som Räntekartan innebar för bolånen förra året, där bankerna plötsligt började pressas hårdare av sina privatkunder.
– Det handlar om att visa kunden hur bankerna tänker, vilka parametrar som styr räntan och hur kunden själv kan påverka och faktiskt också få ner sina kostnader, säger Tommy Furland.

 

Själv kommer Tommy från revisionsvärlden där han jobbat i över tio år, varav hälften av tiden som auktoriserad revisor. Det var först när han på riktigt började fundera över varför företagens ränta behövde vara så hög, och vilka beståndsdelar som låg bakom, som han kontaktade sin före detta studiekamrat från Linköping för en diskussion. Masih Yazdi, som jobbat på Finansinspektionen innan han hoppade på en karriär som bankanalytiker på Credit Suisse, hade den expertkunskap som Tommy saknade. Tillsammans kompletterade de varandra perfekt.

”Tog ett år att bygga”

Tjänsten de jobbat fram är förenklat en gigantisk räknesnurra, där en mängd parametrar om kundens företag matas in. Ut kommer en rapport som visar hur räntan ser ut, exempelvis vilket förhandlingsutrymme som finns gentemot banken och hur företagets kreditvärdighet påverkar räntanRapporten tar ett ögonblick att få fram, men bakom ligger många timmars arbete.
– Bara att bygga beräkningsformlerna har tagit ett år och då är vi ändå förhållandevis väldigt pålästa, säger Masih.

 

Hur är det att ha ett företag tillsammans?

– Det finns enbart fördelar med att vara två. Kompetensen blir bredare och alla frågor mer genomlysta. Ingen av oss skulle startat Fundcurve själv eller ens förstått att idén gick att förverkliga.

 

Varför har ingen gjort detta tidigare?

– Det har vi undrat många gånger. Detta bygger på expertkunskap om regelverken, och en behovsförståelse. Tillsammans har vi just det, konstaterar Tommy.

 

Masih fortsätter:

– Det kanske låter naivt men den troligaste förklaringen är att det är så pass komplicerat att ingen gett sig in på det.
De enda så kallade förlorarna i den här ekvationen är naturligtvis bankerna.

– Vi har träffat en bank där vi diskuterat modellen, de tycker nog att det är en bra grej på så sätt att själva idén är god, men det gynnar kanske inte deras verksamhet. Många hade säkert hoppas att det här inte ska finnas, säger Masih.

3 snabba med Tommy och Masih

 

Hur mycket ska man våga berätta om sin idé för omgivningen? Någon kanske snor den…

”En briljant idé är ofta en idé som just du har förmåga och kunskap att förverkliga. Utgå från att ingen annan kan göra den bättre och berätta gärna för omgivningen för att få respons från exempelvis blivande användare.”

Vad vill ni ge för tips till den som sitter med en briljant idé, innan den förverkligas?

”Våga tro och satsa på idén och lyssna inte på alla som kommer att förklara varför den inte fungerar. Många ångrar satsningarna som inte görs, men få ångrar de som faktiskt genomförs.”

 

Vad vill ni ge för råd till den som startar företag?

”Omge er med kloka bollblank och räkna noggrant på vilka pengar som behövs från start till etablerat företag. Ha en plan för var dessa kommer ifrån.”