De ska undersöka lärarnas låga status
15 Apr 2015 kl: 00:00

De ska undersöka lärarnas låga status

Erik Tivenius och Emanuel Rezvani Arany, som studerar vid Handelshögskolan i Stockholm, har tilldelats Gun & Einar Larsson-stipendiet för sitt projekt ” Enhancing the status of the teaching profession.” Som namnet på projektet antyder, vill de två studenterna bidra till en statushöjning av läraryrket i Sverige.

Vi ringde upp Erik Tivenius för en kort pratstund.

Grattis! Hur känns det?
– Fantastiskt kul, verkligen. Vi har en kritisk skol- och lärarsituation i Sverige som står inför stora utmaningar och som kräver stora förändringar.

Vad går ert projekt ut på?
– Vi ska undersöka varför läraryrket har så pass låg status i Sverige. För få kandidater söker till dessa utbildningar, vilket påverkar kvaliteten på dem negativt. Vi kommer att jämföra den svenska synen på läraryrket med två andra länder, i detta fall Finland och Kina. Dessa länder lyfts ofta fram som lyckade exempel i skolvärlden, med höga Pisa-resultat och god status för läraryrket och vi vill se vad Sverige kan lära sig av dem. I sommar åker vi dit och träffar såväl lärare och skolföreträdare som utbildningsdepartement.

Vad tänker ni er för konkret resultat av arbetet?
– Dels kommer vi att sammanfatta våra iakttagelser i någon form av rapport, men vi hoppas på ett stort genomslag och är i kontakt med skolor kring ett samarbete. Vi kommer att träffa en rektor i dag (den 13:e april) och diskutera förutsättningarna för att implementera det vi finner utomlands i den svenska verksamheten. Den ultimata förhoppningen är dock att vi ska kunna bidra till strategiförändringar inom skolan på en nationell nivå.