De ger medmänniskor en andra chans
10 Jul 2017 kl: 00:00

De ger medmänniskor en andra chans

Både Alexandra Hansdotter och Dijana Iveta Sörell har bakgrunder som biståndshandläggare. Men sedan 2016 arbetar de som socialsekretare i Västerås stad. De sökte sig dit för att få arbeta med människor som har behov av hjälp för att komma i ordning i sitt liv. Det kan handla om ett missbruk eller en bostadssituation som är problematisk.

Varför sökte du dig till Västerås stad som socialsekreterare?

– Jag jobbar med unga vuxna-teamet och jag har alltid haft ett intresse för ungdomar på olika sätt. Det är väldigt roligt. Här är det tempo och jag är närmare händelsernas centrum – jag kan göra en större förändring här, säger Alexandra.

Hur ser en dag på jobbet ut?

– Vi jobbar intensivt med våra klienter och det är många snabba möten för att fort få igång de insatser som behövs. Det är det som är roligt också. Man vet aldrig vad som ska hända, säger Alexandra.

– Jag är på bostadssociala enheten och vårt viktigaste uppdrag är att se till att människor inte blir avhysta. Jag tar hand om störningsrapporter, betalningsförelägganden eller en eventuell avhysning – där finns vi alltid med. Men vi försöker alltid få våra klienter att själva jobba med sin situation och då finns vi där med råd och stöttning, säger Dijana.

Vilka utmaningar har ni och hur orkar ni kämpa?

– Den riktigt stora utmaningen är att ungdomarna tappar motivationen. Det händer mycket i deras liv och läget kan ändras väldigt fort. Man kan ha en hel planering klar och så får någon ett återfall – då måste man tänka om helt. Men det är också väldigt roligt när man hittar en lösning som fungerar. Det får mig att orka! säger Alexandra.

– Den största utmaningen är bostadsbristen. Alla vill ha en lägenhet och många är bostadslösa. Det kan bli mycket frustration och ilska från klienterna. Men det är också ett roligt jobb. Jag får vara med om både sorg och lycka. Och jag får möta många tacksamma människor vid de tillfällen när vi kan hjälpa dem, säger Dijana.

Har ni stöd från er arbetsgivare?

– Västerås stad ser barn och ungdomar som en prioriterad målgrupp och jag har stöd från min arbetsgivare i det jag gör. Jag har också en närvarande chef som har god insyn i mitt jobb och i våra klienter. Det fungerar bra och jag är väldigt stolt över det jag gör, säger Alexandra.

– Västerås stad vet om att vår enhet jobbar hårt för bostadssituationen. Vi står inför utmaningar hela tiden men ändå känner jag att kommunen står bakom oss med både stöd och förtroende. Det känns bra! avslutar Dijana.