Därför vässar vi cv:t med utlandserfarenhet
18 Sep 2014 kl: 00:00

Därför vässar vi cv:t med utlandserfarenhet

Sedan år 1970 har över en miljon svenskar flyttat från Sverige. De flesta återvänder hem igen. Men siffran över svenskar som folkbokför sig utomlands, och därmed räknas som emigranter, har också ökat stadigt de senaste åren. Under 2013 valde drygt 50 000 personer att lämna de blågula gränserna för att bo utomlands i mer än ett år, visar statistik från SCB. Vanligast är att bosätta sig i Norge, Danmark och Storbritannien.

– När man frågar svenskar vilket land som är deras drömland så hamnar USA och varma länder som Spanien högt upp på listan. Även Storbritannien är populärt. När man frågar vart svensken skulle flytta om de var tvungna, då väljer de flesta Norge, säger Lennart Weibull, professor i massmedieforskning vid JMG som ligger bakom publikationen Med världen som erfarenhet.

Att Norge är landet flest flyttar till finns det många orsaker till.

– Norge har länge, om inte alltid, varit etta på listan över var svenskar flyttar. Det beror på flera saker, framför allt den geografiska och kulturella närheten och att språket liknar vårt. Dessutom är det enkelt att flytta inom Norden, det behövs inga särskilda tillstånd och så har vi gemensamma sociala system. För yngre är det framför allt arbetsmarknaden som lockar, säger Lennart Weibull.

Unga och etablerade mest flyttbenägna
Vilka svenskar är det då som spetsar cv:t med internationella erfarenheter? I publikationen Med världen som erfarenhet urskiljs två huvudgrupper: Unga och etablerade. Generellt har utflyttade svenskar en högre utbildning än genomsnittet och de bor oftare i Stockholm, Göteborg eller Malmö. De är något oftare ensamstående, saknar barn och har låg, eller hög, inkomst.

– Jag vill inte dra alltför stora slutsatser av min publikation, då måste man göra en mer omfattande studie. Det jag bygger på är personer som har kommit tillbaka till Sverige och bland dem går det att se olika tendenser. Av de unga, under 30 år, som flyttar utomlands kan man se ett mer globalt och radikalt tänkande än snittsvensken i samma ålder. Den här gruppen är också mer benägen att rösta vänster. Orsaken till att de flyttar är oftast för att studera, eller jobba som aupair eller liknande. Man kan också se att den här gruppen ökar hela tiden, vilket bland annat har och göra med förväntningar. Förr i tiden åkte överklassen på bildningsresor, i dag verkar det nästan som att alla unga förväntas bo utomlands under en period i livet, säger Lennart Weibull.

Den andra huvudgruppen som är äldre och etablerade, har en högre inkomst än snittsvensken i samma ålder och är mer benägna att rösta höger.

– De här personerna flyttar oftast till ett fast jobb i utlandet, kanske är de redan anställda på ett svenskt bolag med verksamhet utomlands.

Rekordmånga kvinnor flyttar från Sverige
Bland de dryga 50 000 svenskar som utvandrade förra året kan man utläsa en trend. Den procentuella utvandringen bland kvinnor ökade. Ett av de populäraste länderna att flytta till bland kvinnorna är Storbritannien. – Kvinnors utvandring var den största någonsin under förra året. Inte ens under amerikautvandringen flyttade lika många kvinnor som nu, säger Jonas Janegren, som arbetar med befolkningsstatistik på SCB.
Att antalet kvinnliga utvandrare ökat, förvånar inte Lennart Weibull.

– Det har hänt mycket med kvinnans roll gällande självständighet, jämställdhet och så vidare. I den studien jag gjort såg vi ingen skillnad alls mellan kön när det kom till utvandring.