Därför ska du vara kräsen i valet av chef
13 Dec 2012 kl: 00:00

Därför ska du vara kräsen i valet av chef

En nybliven chef får ofta höra uttryck som ”du kan inte bli älskad av alla” och uppmanas att inte bli kompis med sina anställda. Istället förväntas chefen stålsätta sig när tuffa beslut ska fattas.

Men det sättet att angripa sin roll som chef är fel och kortsiktigt, menar ledarskapskonsulten Margaretha Simm. Istället borde fler våga tänka långsiktigt och fundera över hur en fråga påverkar andra, innan beslutet tas.

– Om man skapar ett avstånd till de människor man ska leda, får man en känsla av oberörbarhet. Då är det mycket svårare att sätta sig in i hur ett beslut påverkar andra. Det sättet att leda tror jag är bakgrunden till många av de skandaler, med fiffel och girighet, som vi läst om i media. Jag menar att vara chef handlar om att leda med hjärtat, säger Margaretha Simm som, tillsammans med Birgit Off, har skrivit en bok om detta.

– Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras och där de kortsiktiga vinsterna och resultaten hamnar i fokus. Men vågar man visa omtanke om andra i de beslut man fattar, får man en långsiktigare lönsamhet.

 

”Se längre än näsan växer”

I dag förväntas företag ta ett ansvar för hur det agerar som en del i samhället. Det kallas CSR (corporate social responsability) och är en naturlig del av de flesta företags vardag. Men nu väcks allt fler röster om att det behövs ett hållbarhetsperspektiv på ledarskapsfrågorna också.

– Som ledare måste man våga se längre än näsan räcker, säger Margaretha Simm. Att fråga sig hur beslutet som ska tas påverkar dig själv, dina närmsta medarbetare, organisationen i stort och sedan blicka ut över konsekvenserna det kan få för samhället.

– En ledare måste kunna kommunicera med sin organisation och med det menar jag inte bara prata till, utan kunna sätta sig in i hur budskapet tas emot. Svåra beslut måste fortfarande tas, men du måste kunna förklara varför de ska genomföras och vad det leder till i slutändan, säger Margaretha Simm.

 

Var noggrann när du väljer chef

Det sägs att man ska välja sin chef med omsorg, för att få en bra karriär och ett lyckligt arbetsliv. Så hur ska man gå till väga för att hitta ett företag med ett hållbart ledarskap, som kan utveckla mig som medarbetare långsiktigt? För ­Margaretha Simm handlar det, som i allt, att se till människan av kött och blod.

– Jag till exempel har haft många manliga chefer och inför valet av ett nytt jobb har jag alltid tänkt ”är det här en man som vågar lyfta fram kvinnor?”. När man tittar på ett företag är det så klart viktigt att se hur deras CSR-arbete ser ut och deras etiska regler, men viktigare ändå är att försöka ta reda på hur de som arbetar där verkar må. Fråga de som jobbar där hur stämningen är, finns det arbetsglädje? Det kan låta flummigt, men är viktigare än man kan tro.

Och det är väl där allt ledarskap börjar, det personliga såväl som det som handlar om att leda andra: att våga se hur våra beslut påverkar hur vi och vår omvärld mår – i dag och långsiktigt.

 

Så hittar du ledaren som håller i längden

Att hitta rätt chef kan vara viktigare än att hitta rätt jobb i början av karriären. En hållbar ledare ser till att du kan utvecklas på det obb du ska göra i dag och hjälper dig att se vilka utmaningar du kan ta dig an i framtiden.

Fråga dig själv om den som ska bli din chef är en person som vågar låta andra utvecklas. Kommer han eller hon till exempel att våga låta dig gå vidare till nya uppgifter när jag  utvecklats klart i den nuvarande rollen?

Gör research på chefen, vad har han eller hon gjort tidigare? Finns det tecken på att det är en uppskattad person som förstår det långsiktiga värdet i att låta andra människor växa?

Fråga dina blivande kollegor hur chefen arbetar. Är det en person som får gruppen att känna arbetsglädje?