Därför ska du välja den gröna lagboken
7 Mar 2017 kl: 00:00

Därför ska du välja den gröna lagboken

Artikeln är gjord i samarbete med Iustus

I 20 år har Iustus Förlag gett ut Svensk Lag, en lagbok som i jämförelse med andra lagböcker är lättare, billigare och mer överskådlig. Pia Wahren är vd på Iustus Förlag och berättar att ett av deras mål är att ta fram kursböcker som beskriver juridiken på ett sätt som är pedagogiskt och enkelt att ta till sig.

– Juridik är viktigt i samhället, säger Pia. Det är vårt uppdrag att förse juridikstudenterna med god och relevant kurslitteratur.

Svensk Lag har getts ut sedan 1997 då Iustus Förlag tillsammans med Juridiska institutionen i Uppsala ville ta fram en anpassad lagbok som bara innehöll de lagar och förordningar som faktiskt var relevanta för juridikstudenterna vid Uppsala universitet. Sedan dess har de varje år gett ut en lagbok som innehåller det juridikstudenterna behöver under sin utbildning.

– En fördel med Svensk Lag är att den innehåller de sista förändringarna i lagstiftningen som sker före årsskiftet. De andra lagböckerna går till tryck tidigare och kompletteras därför med ett häfte innehållande lagar och förordningar som förändrats eller tillkommit under slutet av året. Den gröna lagboken är uppdaterad och har med förändringar som skett fram till den sista december, säger Pia Wahren.

”Jag använder den för att den är tillräcklig.”

Hannah Arvidsson är juridikstudent vid Uppsala universitet. Hon tycker att det utvalda innehållet i Svensk Lag gör den enkel att både bära och överblicka.

– Den är lättare att bära omkring på för oss som har en mobil studieplats i stället för ett kontor att gå till, säger hon. Och innehållsmässigt skiljer sig systemen åt mellan de olika böckerna. Det är lite skillnad på vilka lagar som kommer var, den här är uppdelad mer efter ämnesområden, vilket gör den mer överskådlig och lättnavigerad.

Hannah ser en fysisk lagbok som en personlig ägodel som hon inte vill byta ut mot onlinetjänster, eller ens kurskamraters lagböcker.

– Genom universitetsbiblioteket får vi tillgång till onlinetjänster där alla lagar finns, men det finns ju en trygghet i att ha sin egen bok, för man markerar, stryker under och lär sig att hitta i den, säger hon. Det finns säkert de som kan komma till en tenta med en helt blank bok, men de flesta vill göra egna anteckningar och flikar.

”Jag har under mina tre år på utbildningen aldrig behövt någon annan lagbok än den här.”

Och förutom pris, vikt och överskådlighet har Svensk Lag en stark fördel enligt Hannah Arvidsson: den innehåller nämligen ingenting hon inte behöver.

– Jag använder den för att den är tillräcklig. Andra lagböcker innehåller mer och har fler lagar, men den gröna lagboken innehåller det vi verkligen behöver för utbildningen. Jag har aldrig upplevt att jag saknar något i den.

Artikeln är gjord i samarbete med Iustus