Därför glänser narcissisten på jobbintervjun
27 Aug 2014 kl: 00:00

Därför glänser narcissisten på jobbintervjun

Narcissister fungerar bättre än andra under jobbintervjuer. Det visar en studie som är publicerad i Journal of Applied Social Psychology.

– En jobbintervju är en av få situationer när narcissistiska beteenden som att skryta faktiskt ger ett positivt intryck, säger Delroy L Paulhaus, mannen bakom studien, till University of British Columbia.

Studien genomfördes i flera steg. Innan deltagarna genomgick jobbintervju-liknande situationer fick de svara på frågeformulär som avgjorde exakt hur narcissistiska de var. Resultaten från frågorna visade sig att de som visar en högre grad av narcissistisk läggning också sågs som mer attraktiva jobbsökanden.

När forskarna sedan gick igenom inspelningar av intervjuerna visade de att narcissisterna gärna pratade om sig själva, tog ögonkontakt, skämtade och ställde följdfrågor till intervjuaren.

Bland de deltagare med ursprung i Japan, Kina och Korea, där de narcissistiska dragen inte premieras på samma sätt som i andra delar av världen, visade resultatend däremot att de inte låg lika bra till hos rekryterarna.

Slutresultatet visar alltså att narcissister är mer attraktiva när det är dags att anställa.

– I normala fall blir människor negativt inställda av den sortens beteende, speciellt om det förekommer ofta, säger Paulhaus.

Han konstaterar också att studien innehåller viktig information för båda sidor, dels den som söker jobb men också för den som rekryterar.

– Det är viktigt för den som söker jobb att engagera sig i intervjun och att verkligen marknadsföra sig själv.

”Samtidigt behöver rekryteraren se bortom ytlig charm och att analysera kandidaternas långsiktiga potential.”

Men hur bra är det då att anställa en narcissist? Psykologen och forskaren Bo Sigrell, som har skrivit flera böcker om narcissim säger till DN.se:

– En person som är charmig och duktig på att framhäva sig själv kan absolut göra gott intryck på en intervju. Men en narcissist blir anställd kan det leda till en katastrof.

För att upptäcka om det är en narcissist man har att göra med finns det vissa kontrollfrågor, menar han.

– Ett knep kan vara att vara vänligt kränkande. Om personen blir rasande kan det röra sig om en narcissist.

Men en narcissist behöver inte bara vara en skrävlande och odräglig person.

– Ja, det finns sund narcissism. Då handlar det bland annat om att man har självrespekt och tilltro till sitt människovärde, säger Bo Sigrell.