12 Nov 2012 kl: 00:00

Därför blir du och kollegan som ett gift par

Från början hade den norska forskaren Olja Djordjilovic tänkt skriva om vilka skillnader det finns mellan norska och serbiska arbetsmöten, men när hon upptäckte att de var väldigt lika tog det en ny vändning. Genom att filma olika sorters möten på ett stort företag i var och ett av länderna analyserade hon interaktionen i ett team.


– Tajmningen och sättet man pratar och avbryter varandra på är detsamma som hos gifta par, liksom mycket av den ickeverbala kommunikationen, säger hon i en intervju på sajten forskning.no.

 

Olga Djordjilovic, som bedriver sin forskning vid Oslo universitet, menar att organisationer blir alltmer komplexa och att produktiviteten kräver att de anställda kan ha ett nära samarbete och fördela uppgifterna mellan sig.

 

–  Relationen vi har med varandra och känslan av vilka vi är återspeglas i samtalen. Genom att studera dessa samtal mer – val av ord, ämnen, kroppsspråk och ordning av innehållet lär vi oss mer mer om vad som faktiskt binder oss samman, säger Djordjilovic.

 

Det hon kom fram till var att dynamiken i en arbetsgrupp liknar den som finns i andra relationer.

 

– Väl etablerade samarbeten utvecklar en gemensam kommunikation där språk, gester och ögonkontakt påminner om den vi ser i makar, säger hon.

 

Olga Djordjilovic avhandling heter ”Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction” och är avlagd vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier på universitetet i Oslo.