Därför behöver vi konstant utveckling
21 Mar 2016 kl: 00:00

Därför behöver vi konstant utveckling

sc_peter

Peter Siljerud, framtidsforskare:

”Du måste våga vara obekväm och gå en annan väg än den utstakade. Om du bara gör precis det som förväntas av dig på jobbet så kommer du förr eller senare att ersättas. Om du i stället ifrågasätter, är proaktiv och kommer med nytänkande idéer som kan utveckla verksamheten – då blir du en oumbärlig medarbetare som är svår att ersätta med en robot.”

sc_nina

Nina Jansdotter, beteendevetare och karriärcoach:

”I dag förändras allt, hela tiden, och genom att självmant anta utmaningar kan vi öka vår förändringskompetens och stå bättre rustade inför de tuffare, ofrivilliga förändringarna.”

sc_henrik

Henrik Fexeus, mentaliste och författare:

”Människors kapacitet och talang är ofta större än de är medvetna om. Genom att fokusera på det du är bra på, och jobba med de sidor du vill utveckla kommer du att nå längre i ditt liv och sannolikt bli mer nöjd med dig själv.”

 SC_OLO

Olof Röhlander, inspiratör och mental tränare:

”Självförtroendet växer i takt med att du klarar av saker du inte var helt säker på att du skulle klara av. Men förutom tillfredsställelse i stunden ger det även följdeffekten att du börjar tänka: ’Vilka fler uppgifter eller områden, som jag tidigare har varit osäker på, skulle jag kanske kunna klara av?’. Det leder till att du antar nya utmaningar och kanske siktar ännu högre.”