Därför är kreativitet en karriärklyscha
23 Dec 2013 kl: 00:00

Därför är kreativitet en karriärklyscha

Vi uppmanas alla att vara kreativa, och ibland kan det framstå som den absolut viktigaste egenskapen när vi söker jobb. Betydelsen av denna egenskap återspeglas inte minst på LinkedIn där kreativitet var det mest använda ordet förra året.

 

Men vad innebär det att vara kreativ? Vi har pratat med Gunnar Törnqvist som är professor emeritus i ekonomisk geografi och som har skrivit flera böcker i ämnet. Han berättar att ordet som i dag är på allas läppar inte förekom i Sverige förrän efter andra världskriget.

– När man talade om kreativitet handlade det i början egentligen bara om konstnärlig verksamhet. I dag har det snarare gått inflation i ordet.

 

Kreativitet har alltid haft en positiv innebörd men du får förmodligen olika svar på vad det betyder beroende på vem du frågar.

– Det blandas ofta ihop med att vara produktiv eller intelligent men jag menar att verklig kreativitet är något som är få förunnat och rent av elitistiskt. Det handlar inte om att vara fyndig och klurig i vardagen utan om att vara nyskapande och banbrytande.

 

Vardagskreativ eller nyskapande, hur välkomnas kreativitet på arbetsplatser?

– Jag tror egentligen inte att arbetsgivarna till varje pris vill anställa de verkligt kreativa. Kreativitet har blivit ett modeord och det man egentligen efterlyser är effektiva och duktiga anställda. Många verkligt kreativa människor anses snarare vara omöjliga att ha att göra med på en arbetsplats, säger Gunnar Törnqvist.

 

Kreativ fakta:

21 700 000. Så många träffar gav ordet ’’kreativ’’ på Google i ­september 2013.

 

Ordet kreativitet kommer från latinets cre´o, “skapa” eller ”frambringa” och syftar på förmågan till nyskapande, eller frigörelse från etablerade perspektiv.

 

En av världens främsta forskare inom kreativitet, Míhaly Csikszentmihalyi, menar att kreativitet kan handla om förmågan att bilda sig en egen upp-fattning och att våga lita på den.