Därför är det livsfarligt med en dålig chef
29 Aug 2013 kl: 00:00

Därför är det livsfarligt med en dålig chef

Att bita ihop och svälja vreden över konflikter och mobbning på jobbet kan vara direkt hälsofarligt. Det skriver Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i en artikel på sin hemsida.

– Mobbning är en stor hälsorisk eftersom många av de drabbade, både män och kvinnor, riskerar hamna i långtidssjukskrivning. Ett effektivt sätt att undvika mobbning på arbetsplatser, är att vara försiktig med omorganisationer. Forskningen visar att mobbning ökar när det är turbulent på arbetsplatsen, säger Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet,

Han har under flera decennier forskat kring detta och författat ett stort antal publikationer och böcker och menar att konflikter i sig inte behöver vara dåliga – om de blir lösta. Däremot blir det problematiskt när det blir långvarigt.
– Människor som använder en undvikande strategi vid konflikter löper större risk för långa sjukskrivningar och hjärtinfark.

Men det som är den allra största boven i dramat stavas dålig ledning.
– Farligast för hälsan är en oengagerad chef som drar sig undan och inte är närvarande, säger Töres Theorell i artikeln.

Enligt forskning vill kvinnor veta att det finns någon som bryr sig om deras arbete. Män tycker det är viktigt att inte känna sig utbytbara och ogillar organisatorisk orättvisa och chefer med diktatoriska drag.
– Ju mindre lyssnande chefen är, desto större risk för ohälsa. Chefer som lyckas odla ett empatiskt klimat minskar risken för mobbning, säger Töres Theorell.

 

Läs också:

Nobbas du av kollegorna?

Dålig sömn kan vara jobbets fel

Så lyckas du som ung chef