14 Maj 2013 kl: 00:00

Dålig sömn kan vara jobbets fel

Om du vantrivs på jobbet är risken också större att du har problem med att sova. Det visar rapporten Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar, som är sammanställd av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Den bygger på en genomgång av europeisk forskning kring arbetsmiljö och sömnstörningar från 1990-talet fram till 2012 och fokuserar på studier som har följt människor inom olika yrkeskategorier över tid.

 

– Vi har tittat på vilka olika faktorer som ger sömnproblem, alltså vad i yrket som ger problem. Faktorerna innefattar den fysiska och den psykosociala miljön på arbetsplatsen, säger Steven Linton, forskare och projektgruppens ordförande.

Rapporten visar att det som spelar in är hur mycket kontroll personen har över sina arbetsuppgifter, vilka krav som ställs och om det krävs stor precision i arbetet.

– Om det ställs höga krav på dig, om du har lite kontroll och inflytande över din arbetssituation och om stödet på arbetsplatsen är dåligt påverkas din nattsömn negativt.

 

Viktigt med belöning

Även skiftarbete och mobbning i alla former är faktorer som gör att du sover sämre. Rapporten behandlar sambandet mellan de olika faktorerna, om förhållandet mellan krav och kontroll är i obalans skapar det också sömnproblem. Det är också viktigt att få någon slags belöning på jobbet, annars kan sömnen råka illa ut.

– Belöningen handlar i detta fall inte enbart om lön utan också om till exempel uppskattning och beröm.

Hur farligt det är med sömnproblem är inte något som rapporten tar ställning till men det kan konstateras att ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning som klagar på att de sover dåligt.

– Vi har hittat tre, fyra olika rapporter som visar att mellan 30 och 35 procent har svarat att de har haft sömnproblem de senaste tre månaderna. Människor som sover bra upplever sig själva som hälsosamma och mår också bättre. Sömnen är starkt förknippad med vår hälsa, både psykiskt och fysiskt.

Om människor har mer sömnproblem i dag jämfört med tidigare har rapporten inte utrett men precis som många andra forskare menar Steven Linton att dagens samhälle, som är igång dygnet runt, har gjort att sömnproblem blivit vanligare.

– Kraven på dig som anställd har också ökat och som rapporten visar påverkar det din nattsömn negativt, säger Steven Linton.

 

Vad kan vi göra åt problemet?

Rapporten innefattar inte lösningar på problemen utan fokuserar på att kartlägga vad det är som skapar problem, men Steven Linton menar att det ändå inte är så långsökt att tänka att de faktorer som ger problem också är de områden som bör förbättras för att minska sömnsvårigheter. De arbetsplatser som jobbar med bra stöd för sina anställda och har en rättvis organisation är de arbetsplatser där sömnproblem förekommer mindre.

– Det som är intressant i rapporten är att det är väldigt konsekvent mellan de olika sambanden. Obalans mellan de olika faktorerna ger sömnsvårigheter medan balans mellan samma faktorer minskar sömnsvårigheterna.

 

 

3 tips till dig med sömnproblem

Om du inte somnat efter 30 minuter kan du gå upp en stund och vänta på att du blir sömnig igen. Tänd helst inte ljuset och gör inte något som leder till att du går upp i varv.

 

Försök att gå och lägga dig ungefär vid samma tid varje kväll. Försök också att stiga upp vid ungefär samma tidpunkt på morgnarna. Sov inte för mycket.

 

Motion är bra för en god sömn, men undvik att träna strax innan du lägger dig.

 

Källa: Vårdguiden

 


Läs också:

10 stressigaste jobben

Så viktig är sömnen för din hjärna