CRM – Vad är det och varför är det viktigt?
9 Jul 2019 kl: 00:00

CRM – Vad är det och varför är det viktigt?

Det är allmänt känt att det är dyrare att rekrytera nya kunder än att behålla lojala stamkunder som redan är integrerade i ditt nätverk. Kunder är endast lojala om de känner sig tillfredsställda med den existerande kund-leverantör relationen, vilket gör att denna relation blir extra viktig för företag att vårda. Ett sätt att göra detta, är att använda sig av Customer Relationship Management, förenklat kallat CRM. CRM är en arbetsprocess som omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Målet med CRM är att hjälpa företag utveckla lönsamma kundrelationer, och processen fokuserar främst på kundtillfredsställelse.

Utöver det, hjälper CRM företag att förstå kundens värde och dess individuella behov. I dagens klimat har olika typer av kunder olika behov, och som leverantör gäller det att kunna förstå och möta dessa. Målet är att arbeta för kunden och dennes tillfredsställelse för att utveckla ett långsiktigt värde för företaget, där CRM ska fånga upp och analysera relevant data som kan skapa en bättre bild av kunden och hur företaget bör agera för att stärka relationen. Idag finns det olika typer av CRM-system som kan underlätta för företag, och ett exempel är ett system utvecklat av Upsales.

CRM ger i tillägg till en samlad kundbild en bättre koll på historik och kontaktpersoner, så man alltid har en bra överblick kring kundrelationen. Detta resulterar naturligt i en bättre struktur, där risken att en affärsmöjlighet försvinner minskar och ger en möjlighet att kunna planera framåt. Därför fungerar CRM som ett utmärkt säljstöd i en värld med normalt flertalet starka konkurrenter, och ses numera som ett av de viktigaste verktygen för att nå framgång.