”COWI symboliserar integritet, respekt och engagemang”
21 Nov 2016 kl: 00:00

”COWI symboliserar integritet, respekt och engagemang”

Fredrik Lilliesköld är Project Director och brinner för kommunikation. Just nu leder han COWIs arbete i Ostlänken, ett av COWIs utmanande projekt med komplexa frågeställningar, tekniska utmaningar och en tidsplan som sträcker sig över flera år.

Vad skiljer COWI från andra arbetsgivare?

– COWI symboliserar integritet, respekt och engagemang och det märks även i den goda företagskulturen. Vi har ett förhållningssätt och samarbete inom företaget som jag upplever som unikt. Det medför en öppenhet och skapar starka drivkrafter som gör att vi är framgångsrika i våra åtaganden. Att medarbetare kan bli delägare i COWI skapar ytterligare incitament för långsiktighet och grund för utveckling, både för den enskilda medarbetaren och för COWI.

Vilka erfarenheter har du haft nytta av i din karriär?

– God kommunikation stärker projektorganisationer och skapar trygghet i det dagliga arbetet och säkerställer att projektens syfte och mål uppnås. Har alla samma helhetssyn och förståelse skapar det engagemang där avvägningar baseras på rätt grunder och goda beslut fattas. Att våga uttrycka sina egna mål och tankar kring sin egen karriär är otroligt viktigt, samt att ha en öppen dialog med sin arbetsgivare för att skapa förutsättningar för att nå dit man vill.

Vilka möjligheter erbjuds medarbetarna inom COWI?

– COWI har 17 000 projekt igång i 30 länder som innefattar allt från fantastiska brokonstruktioner, hållbara transportsystem och energieffektiva byggnationer till att utreda hur en groda ska kunna passera en motorväg. De små och stora perspektiven, lokalt och globalt, i verksamheten öppnar upp för goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar som teknikspecialist, generalist, ledare eller affärsutvecklare. Att göra karriär inom COWI handlar inte enbart om att bli chef, det är en av många möjligheter. Det viktiga är att kunna utvecklas och växa i sin roll, där arbetsgivaren är lyhörd för behov och skapar förutsättningar för den gemensamma resan i arbetslivet.