Com Hem söker aktivt efter fler fantastiska medarbetare
25 Nov 2015 kl: 00:00

Com Hem söker aktivt efter fler fantastiska medarbetare

Mikael Rask och Daniel Johansson arbetar som utvecklingschef respektive controllerchef på ComHem, och de är mer än överens om att Com Hem är en stimulerande arbetsplats, där alla medarbetare har möjlighet att lära sig nya saker hela tiden.
– Innan jag fick rollen som controllerchef bytte jag i snitt arbetsuppgifter en gång i halvåret. Det har gett mig en bredd och en chans att lära mig grunderna inom de flesta ekonomiområdena, såsom redovisning, verksamhetsstyrning, finansiell rapportering, finansiering, förvärv etc., säger Daniel.

På Com Hem finns det en enorm tilltro till de individuella teamen, menar Mikael och Daniel. Med kompetensutveckling, utmaningar och en chans att arbeta med ny teknik har man många möjligheter att styra över sin egen vardag.
– På utvecklingsavdelningen är vi 150 personer och jag har ansvar för ett av fyra ben på avdelningen. Trots att vi är många så jobbar vi väldigt tätt, både inom teamen och tillsammans med användarna. Vi tror starkt på individens kraft att göra saker utan att bli detaljstyrd, säger Mikael och fortsätter:
– Vi är i dag ett stort börsbolag med ordnade processer och rutiner, men efter att ha varit riskkapitalsbolagsägda under så många år så finns det kvar en viss entreprenörskänsla i hela organisationen. Vi har lärandet och vinnandet i fokus, och som organisation vill vi hela tiden förbättra oss.

”Vi tror på individens kraft att göra saker utan att bli detaljstyrd”

Personlig, Pålitlig och På – tre värderingar som speglar Com Hem. Allt som sker på Com Hem handlar om att skapa bättre kundnöjdhet i slutändan, berättar Daniel.
– Vi vill vara personliga och proaktiva för att möjliggöra det absolut bästa för kunden. Com Hem opererar endast på en marknad i ett land, vilket gör att vi kan fokusera och göra det riktigt bra.

Vad har ni för planer framöver?
– Mycket rekrytering för att möta många spännande utmaningar under nästa år. Vi söker alltid aktivt efter nya utvecklare, både seniora och juniora, som vill arbeta i en agil arbetsmiljö där de verkligen har möjlighet att göra skillnad. För de som är nyexaminerade har vi nyligen startat ett halvår långt talangprogram. Tanken är att ge dem bästa möjliga stöd till deras karriärsutveckling med hjälp av utbildningar, introduktioner och en chans att få testa på flera olika avdelningar på Com Hem, säger Mikael.
– På controllingavdelningen söker vi ständigt efter nya och duktiga medarbetare. Som junior får man testa på olika saker under ett antal månader för att sedan få en mer löpande linjeroll. Det ger en bra grund och bredd för att kunna hjälpa och stötta övriga i verksamheten med analyser och den finansiella styrningen, säger Daniel.

Vilken typ av kompetens behöver ni?
– Hos oss är det avgörande att du trivs att arbeta i grupp, att du vågar prova nya saker och att du tar ansvar för att kontinuerligt utveckla dig själv, ditt team och våra processer. För alla medarbetare på Com Hem är det viktigt att alltid sätta kunden i fokus, visa framfötterna och ha en vilja att se företaget utvecklas, säger Mikael.
– På finansavdelningen söker vi bland annat medarbetare som kan ta vår controllerorganisation till nästa nivå. Vi är duktiga idag, men vill ständigt bli bättre, då behöver vi ytterligare personer som kan engagera, utmana och driva övriga i organisationen, säger Daniel.