Coachen: Så sätter du mål för din egen utveckling
17 Mar 2016 kl: 00:00

Coachen: Så sätter du mål för din egen utveckling

Förändringarna i arbetslivet sker i allt snabbare takt. Globalisering, digitalisering, automatisering och mer därtill ställer tuffa krav på såväl arbetsgivare som -tagare. På flera håll vädras en oro om att våra utbildningar inte längre räcker ett helt arbetsliv. För mycket kommer helt enkelt att hända för att vi tryggt ska kunna luta oss tillbaka mot skolårens kunskapsinhämtning och säga ”jag löser det” om de nya utmaningar och problem som dyker upp längs vägen.

Det ställer oss alla inför samma utmaning: Vi måste framtidssäkra oss själva på ett eller annat sätt. Men var börjar vi? Med att sätta mål, berättar Johan Fogelberg, coach på Unionen.

”Att ha tunnelseende på karriär­relaterad utveckling är inte ovanligt, och är något som riskerar att parasitera på hobbyer, vänskap och annat som är viktigt i livet”

− Människor blir engagerade av att vara på väg någonstans. Det visar både forskningen och de individer jag möter som coach. Det fyller oss med energi, och avgör i många fall om vi agerar soffpotatis eller gör något produktivt med vår fritid. Att arbeta med egna mål gör dig dessutom mer anställningsbar och trendmedveten.

En förväntan att oupphörligen växa som människa och hela tiden lära sig nya saker anser Johan däremot vara orealistiskt. Ett alltför intensivt livs- eller karriärplanerande kan ge upphov till mycket press och besvikelse när målen inte uppnås.

− När andra avger nyårslöften kan du i stället ta till­­­­­­f­äl­let i akt och försöka peka ut din egen riktning för nästkommande år. Du kan jobba på såväl kort som lång sikt, men det är viktigt att lämna ett utrymme för förändring och oförutsedda händelser. Det är trots allt sällan saker går som vi tänkt oss. Och försök se hela bilden av dig själv. Att ha tunnelseende på karriär­relaterad utveckling är inte ovanligt, och är något som riskerar att parasitera på hobbyer, vänskap och annat som är viktigt i livet.

För att den personliga utvecklingen ska hålla sig på den positiva sidan betonar Johan även vikten av framförhållning. Sätt lite lättare mål ett halvår framåt. Andra kanske du behöver ett år på dig för att ha en chans att uppnå. Vissa mer livs- och karriäromvälvande mål kanske mår bäst av att ligga på tre till fem års sikt.

Johan återkommer ofta till vikten av ett bollplank, som kan ge dig nya infallsvinklar och idéer.

− Vänd dig till någon du kan utbyta tankar eller ­erfarenheter med. Det kan vara en vän, mentor, gammal kursare eller en arbetskamrat som står dig nära. Eller varför inte ett nätverk, som agerar inom ramen för ditt yrkesområde eller intresse? Du kommer garanterat att få massor av nya perspektiv på saker och ­ting – och på köpet kan du bygga upp ett nätverk som backar dig oavsett vad du väljer att jobba med eller utvecklas inom.

På jobbet, som är en naturlig grogrund för mångas personliga utveckling, finns också mycket att hämta. Johan rekommenderar ett projektorienterat arbetssätt, oavsett om du faktiskt arbetar med projekt eller inte.

”Stanna upp med jämna mellanrum och reflektera över den senaste perioden. Ta en dag och försök definiera vad du lyckats med på jobbet och i privatlivet”

−Även personlig utveckling mår bra av att omfattas av de cykler som förekommer naturligt i ett projekt. Här ingår ju planering av vision, strategi, mål och aktiviteter för att uppnå dessa. Och så en utvärdering, förstås. Genom att ta fasta på alla delar som faktiskt ingår i dina personliga utvecklingsprojekt lär du dig se helheter och detaljer. Försök också delta i sammanhang där du får jobba i projekt tillsammans med nya människor – det tillför alltid nya synsätt och lösningsförslag. Det hjälper även till att medvetandegöra din kompetens och gör det lättare att se vilka bitar du skulle kunna utvecklas mer inom.

Som ni kanske listat ut vid det här laget är struktur och planering viktigt när det kommer till att utveckla sina färdigheter och kompetenser. Ett sätt att hålla ordning på allting är att, precis som företagen, göra bokslut och föra loggbok.

– Stanna upp med jämna mellanrum och reflektera över den senaste perioden. Ta en dag och försök definiera vad du lyckats med på jobbet och i privatlivet. Ge dig själv beröm på de områden där du lyckats bra och se till att notera dina nya kompetenser i cv:t och på Linkedin. Jobba gärna på en loggbok där du delar upp saker i vad du redan kan och vad du nyligen gjort och uppnått. Detta stärker din självkänsla och gör att du lättare kan kommunicera din utveckling mot omvärlden.