17 Nov 2009 kl: 00:00

Chefens 6 värsta misstag

Förutfattade meningar

Alla har vi förutfattade meningar. Vi tror att vi vet hur någon tycker och tänker baserat på till exempel dennes ålder eller bakgrund, vilket lätt leder till missförstånd och frustration. Du undviker den här fallgropen genom att ha en öppen kommunikation och ställa frågor. Försök ta reda på hur andra ser på saken. Hur tycker och tänker människor som inte är som du? Självklart finns det olika värderingar i gruppen – men vilka är dem? Genom att ta reda på det blir det lättare för dig att leda andra. Och känner du ofta att dina medarbetare inte förstår dig? Se till att förstå innan du försöker göra dig förstådd. Då har du större chans att lyckas nå fram.

 

Problemfokusering

Bakom varje problem finns en frustrerad dröm. Genom att hitta den istället för att fokusera på problemet kan du skapa positiv energi som hjälper till i problemlösningen. Fokusera på det positiva och ställa positivt laddade frågor! Vad vill du uppnå? – Fråga efter det! Hitta det dina medarbetare är bra på och lyft det. Du kan till exempel fråga ”Vad har ni gjort som ni mest nöjda med under den här veckan?” istället för ”Hur går det med projektet?”.

 

Att göra allt själv

Ser man till vilken egenskap som varit mest framträdande hos de chefer som rekryterats på senare tid är det prestation. De är högpresterare, som får sina kickar av att leverera resultat. Därför är det inte konstigt att det kryper i kroppen på många unga chefer när de upplever att medarbetarna inte gör det de förväntar sig av dem. Och att många känner att de vill rycka in och göra jobbet själva för att få det gjort. Gör inte det!

 

Ledarens uppgift är att skapa resultat för att göra ägarna nöjda. Men vägen till resultatet ska aldrig gå raka vägen från dig som ledare utan alltid via dina medarbetare. Ditt jobb är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att leverera resultat. Det kommer ge mer än om du sitter som en flaskhals och gör allt själv.

 

Brist på arbetstillfredsställelse

Något av det viktigaste för att undvika att förlora dina medarbetare är att lyckas skapa arbetstillfredsställelse hos dem. Vilket man känner genom tre olika faktorer: genom att bli bekräftad, genom att delta i utvecklingen och känna att företaget inte står still, och genom att känna delaktighet. Ställ frågor, involvera dina medarbetare – och beröm dem.

 

Missa förankringen uppåt

Som chef är du ägarnas förlängda arm. Därför är det viktigt att du inte bara har en bra kommunikation nedåt utan även uppåt. För att vara säker på att du utför det arbete som din chef vill så prata med honom eller henne ofta. Sätt dig dessutom ner när du börjar och ta reda på vad han/hon vill att du ska prestera för resultat. Vad ska du leverera? Får du inga klara svar så be chefen konkretisera. Fråga till exempel ”Om vi sätter oss ner här om ett år igen, vad är då viktigast har hänt? Och hur kan vi mäta det? Vad kan vi ha för delmål?”

 

Konflikträdsla

En vanlig fallgrop är att vara rädd för och undvika konflikter. Det är viktigt att våga ha en annan uppfattning och prata om det. Grunden till att lyckas med detta utan att det blir uppslitande är tillit och förtroende. Litar ni på varandra i arbetsgruppen kan ni ha olika åsikter utan att världen går under. Jobba alltså så att förtroendekapitalet ökar i dina relationer. Detta lyckas du med genom att dela med dig av dig själv, erkänna dina egna brister och tillkortakommanden och hålla det du lovar – gör alltid det du säger att du ska.