1 Mar 2008 kl: 00:00

Chefen ser dig

Framtiden är här. Så också kraven på den perfekta medarbetaren. Därför blir det allt viktigare för företagen att anställa rätt personer.

– Förr kände cheferna de människor man anställde men nu, när det är vanligare med större kontaktnät, kommer kontrollerna att öka, säger Annika Härenstam, forskare vid Arbetslivsinstitutet.

– Det är helt klart att arbetsgivarna kommer att kontrollera sin personal mer i framtiden, säger trendanalytikern Göran Adlén.

USA sätter trenden. Allt fler företag jobbar med etikfrågor. Efter förtroendeskandaler som till exempel Enron, är en större koll av anställda en del av en global trend. Allt fler amerikanska företag anlitar exempelvis privatdetektiver för att jaga upp skelett i garderoben hos sina anställda.

Men är det etiskt riktigt?
– Det är en integritetsfråga. Företaget måste fråga sig om det är värt priset att folk kan uppfatta företaget som integritetskränkande. Det kan skapa dålig stämning och man måste fundera på om man vill ha ett arbetsklimat och en företagskultur där de anställda känner sig övervakade och kontrollerade av ledningen, säger Tommy Borglund, som doktorerat i företagsetik vid Handelshögskolan och nu är konsult på Hallvarsson & Halvarsson. Han märker tydligt av trenden att företag lägger allt mer resurser på att göra rätt typ av rekryteringar, som ska ge anställda utan lik i garderoben.
– Här i Sverige har vi en tradition att vi inte ska övervaka och kontrollera, här ska man anställa i förtroende. I USA är det mycket hårdare. Men även i Sverige ser vi ett ökat användande av företagsdetektiver som anlitas för att kolla om du har putsat på ditt cv eller tricksat på något annat sätt.
– Dessutom pratas det mycket om till exempel små radiosändare, RFID, som man kan märka saker och personer med. Jag vet inte exakt hur man kan använda dem på anställda, men det finns säkert någon som kommer på något fiffigt, säger Sören Öman, vice ordförande i Arbetsdomstolen samt expert på personuppgiftslagen.

Men redan i dag finns det spionprogram som kan installeras i datorn och som bland annat används av polisen. Programmet registrerar allt som sker på datorn – alla hemsidor som besöks, all trafik på internetbanker, alla gamla kärleksbrev. Kameror bevakar företagets entréer och korridorer och kortläsarna skvallrar om när och var du har passerat. Och med gps kan ledningen se vart du rattar företagsbilen.
– Ju fler tekniska apparater vi använder, desto fler elektroniska spår lämnar vi efter oss. Det ger arbetsgivare och andra fler möjligeter rent tekniskt att kontrollera människor, säger Sören Öman.

Det kan tyckas att den ökade kontrollen inte är så farlig. Men information som först verkar harmlös kan bli känslig eller integritetskränkande i kombination med annan information som finns tillgänglig i företaget.
– Vi vet att många arbetsgivare tittar på anställdas mejlkonversationer och vi vet att det förekommer drogtester, men vi har inte hunnit med den etiska debatten än. Men den kommer, och jag hoppas och tror att det kommer att leda till ett bättre samhälle, säger Göran Adlén.

Vilka problem kan uppstå på arbetsplatsen om arbetsgivaren kollar för mycket?
– Misstroende istället för förtroende. Ledningen måste väga fördelar och nackdelar mellan kontroll och att samtidigt ha ett fungerande system för etik och uppförandefrågor, säger Tommy Borglund.

Caroline Engvall

caroline@mixmedia.se