Canvas förändrar traditionell undervisning
17 Okt 2019 kl: 00:00

Canvas förändrar traditionell undervisning

Canvas är ett lärningshanteringssystem (LMS) som skapades av företaget Instructure för att förbättra inlärning och engagemang bland elever och lärare. Alla lär sig annorlunda och Canvas ser till att varje lärare kan skräddarsy varje enskild elevs behov för att skapa en skräddarsydd inlärningsmiljö som stärker elevens framtid. Canvas har antagits av flera universitet världen över och implementeras i 10/10 av de bästa universiteten i Nordamerika. Plattformen gör det också möjligt för studenter att studera och lära sig på distans vilket är oerhört viktigt i dagens värld.

Bland alla dess fördelar är Canvas lätt att implementera och använda. Peter Fogel, IT-pedagog på Högskolan i Skövde säger, ”givet att byte av LMS är ett arbete, så har övergången gjort ganska smidig och Canvas förefaller så långt vara intuitivt och smidigt. Inlärningströskeln för lärare och studenter har varit ganska låg. Fortsatt arbete framåt är i huvudsak att inspirera lärare att nyttja funktioner i Canvas som stöd för undervisningen.”

20 av 35 universitet i Sverige har implementerat systemet och verkar vara mycket nöjda med de resultat det ger. Några av dessa universitet är bland annat Karlstads Universitet, Karolinska Institutet, Lunds Universitet, DIS – Study Abroad i Skandinavien, Elevate Scientific Academy AB, och Jönköpings Universitet. 

Ungefär 30% av universitetsstudenterna i Sverige arbetar medan de studerar. Detta innebär att universitet måste kunna tillgodose dessa studenter som tar dubbelt ansvar. Att få en högre akademisk utbildning har blivit allt viktigare i dagens värld. Universitet som använder Canvas kan också hjälpa dessa studenter att lyckas. Eftersom alla studenter har olika livsstilar, samt inlärningsförmågor bör klassrummen vara flexibla för att stödja och på bästa sätt öka deras möjligheter till att lyckas akademiskt som professionellt.

Åsa Kronkvist vid Kristianstads universitet säger:

Canvas ger studenter möjlighet att komma åt kursmaterial när de behöver det, på dator eller i mobilen. Det ger studenter en större trygghet vid inlämningar eftersom de själva kan se sina inlämnade arbeten och har en exakt tidsangivelse för när det lämnades in.

Infrastructure har också framhävt vikten av att identifiera elevernas mjuka färdigheter. Mjuka färdigheter är interpersonella attribut relaterade till hur man arbetar och relaterar till andra, färdigheter som: sociala färdigheter, kommunikationsförmåga, karaktärs- eller personlighetsdrag, attityder, karriär attribut osv. 

Människor ska inte enbart identifieras av vem de är på sitt CV. De är så mycket mer än så. Varje person har olika färdigheter som skiljer sig från sina kamrater eftersom alla har olika erfarenheter, passioner och ambitioner. Till exempel, en doktorand som är specialiserad som barnläkare kan lätt ha samma kvalifikationer som sina kollegor. Han/hon kan ha samma betyg, ha samma arbetslivserfarenhet och även haft kliniska praktik på samma sjukhus, men det som skiljer dem är vem dom är som person och hur dom jobbar med deras kollegor. De mjuka färdigheterna är det som får människor anställda. Canvas har funnit att 58% av företagsledare tycker att skolor och universitet prioriterar ”hårda färdigheter” på bekostnad av mjuka färdigheter. Företag vill veta vad du kan göra med vad du vet. Om människor följer livet efter boken kommer nya idéer och innovationer aldrig att äga rum.

Läs mer om det mjuka kompetensgapet här

Instructure och Canvas har inte bara gjort livet som student och lärare enklare, utan de har också identifierat ett hål i det akademiska systemet som tidigare inte kunnat förbereda eleverna för deras yrkesliv och framtida karriär på bästa sätt. Canvas är industriledande med sitt sätt att förbereda eleverna för deras framtider och med sin forskning på vikten av mjuka färdigheter kommer de att kunna förbereda sina studenter bättre i deras framtid på arbetsplatsen. Denna plattform har och kommer att fortsätta skapa möjligheter för studenter och lärare som använder den under hela sin akademiska karriär. Framtiden är ljus med Canvas!

Är det någon av er som har använt Canvas? Vi vill höra vad ni tycker! Kontakta oss här