Bråkigt på jobbet? Det kan vara kontorets fel
7 Sep 2015 kl: 00:00

Bråkigt på jobbet? Det kan vara kontorets fel

Hur ditt kontor är utformat verkar spela en avgörande roll för hur många konflikter som bryter ut på arbetsplatsen. Det visar ny forskning som gjorts av KTH i samarbete med Stressforskningsinstitutet, KI och Mälardalens högskola. Studien visar också att kvinnor i högre grad påverkas av ett kontors utformning, men att män i allmänhet oftare hamnar i bråk och tjafs på jobbet.

”Det har i andra studier funnits att kvinnor påverkas mer än män av fysisk stimuli”

Christina Bodin Danielsson är arkitekten och KTH-forskaren som grottat ned sig i studien.

Läs också: Så märker du om kollegan ogillar dig.

– Vi noterade särskilt en påverkan av val av kontorstyp på kvinnor. Trots att män hade fler arbetsplatskonflikter än kvinnor visar studien att kontorstypen i sig har mer påverkan för konflikter på kvinnor än män. Även om män också påverkas verkar det som om andra faktorer spelar större roll för förekomst av konflikter, säger hon i ett pressmeddelande.

Kvinnor har också lättare att känna sig störda av buller och höga ljud. De aktivitetsbaserade flex- och kombikontoren beskrivs som de största syndarna, men renodlade öppna kontorslandskap var upphov till färre konflikter.

Fördjupning: 6 enkla sätt att höja stämningen på jobbet.

– Det har i andra studier funnits att kvinnor påverkas mer än män av fysisk stimuli. Det finns en större ”känslighet” så att säga, något man bland annat funnit i forskning om shopping. Exempelvis vet man att kvinnor lägger märke till detaljer mer än män i miljön. Att kvinnor är känsligare för social arbetsmiljö än män är också känt, kvinnor både får och ger mer socialt stöd till kollegor på arbetsplatser jämfört med män. Delar i dessa förklaringar kanske delvis förklarar de skillnader vi funnit mellan kvinnor och män i kontorstypens påverkan på förekomst av konflikter, fortsätter Christina.

Studien har fått namnet ”The relation between office type and workplace conflict: A gender and noise perspective” och omfattar 5 229 kontorsanställda.