Bra sex ger bättre arbetsliv
4 Jun 2009 kl: 00:00

Bra sex ger bättre arbetsliv

Ett bra sex- och kärleksliv hjälper dig hantera jobbstressen bättre, medan ett dåligt förhållande ger dig problem i form av ångest, stress och sömnproblem, visar en avhandling av Ann-Christine Andersson vid Göteborgs universitet. Studien bygger på svar från nära 900 personer inom olika yrken och sektorer.

Ett fungerande sexliv minskar de negativa effekterna av jobbstress och därmed risken för sämre hälsa, visar avhandlingen. För kvinnor är kvaliteten på sexlivet beroende av den övriga relationen: hur mycket man kramas och om man har en bra kommunikation. För männen handlar det mer om de direkta sexuella aktiviteterna: att antalet samlag är lika många som man önskar.

Kvinnor som lever i en dålig parrelation uppvisar en högre grad av depression, ångest och psykologiska och somatiska stressreaktioner, som sömnproblem, än kvinnor som lever i en bra parrelation. Män som lever i en medelmåttig parrelation mår sämre än de som lever i en bra eller dålig.

Skillnaden mellan könen menar Ann-Christine kan bero på att män som lever i en halvbra relation tar ett stort ansvar för att relationen ska bli bättre. Är den däremot dålig konstaterar man att det inte finns något att göra åt saken och ger upp.

Att man mår sämre i en icke-fungerande relation beror på bristande möjlighet till återhämtning. Får man inga pauser på jobbet, ofta arbetar övertid eller tar med sig jobbet hem töms kroppens reserver och man mår dåligt. Samma sak gäller om man har återkommande gräl och problem med sin partner.

Ann-Christine Andersson Arntén hittade inte några skillnader mellan yrkesgrupperna i sina studier. Och i stort fanns det inte heller några större skillnader mellan kvinnor och män.

– Studien knäcker myten att mannen skulle ha lättare att skilja på jobb och familj. Även männen tar med sig jobbet hem, säger hon.

Artikeln publicerades första gången i Shortcut 2009.